Michal Hvorecký

29. 12. 1976
Bratislava
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza, iné

Stručná charakteristika

Ojedinelý zjav na slovenskej literárnej scéne. Myslím, že nie je veľa slovenských autorov, ktorý dokážu písať prózy, ktoré nie sú na prvý pohľad „slovenské". Hvoreckého texty majú potenciál osloviť príslušníkov subkultúr aj bežného čitateľa. Doma aj v zahraničí.

Marek Kopča (In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 39)