Michal Kišš

5. 12. 1846
Uhrovec
—  3. 3. 1927
Trenčín
Pseudonym:
Bebravín, Lubský, Lužanský, Malý Mišík, Miško Stankovský, Tarabovský, Uhroveský
Žáner:
poézia
R. 1860 – 61 študoval na gymnáziu v Modre, 1861 – 67 na ev. lýceu v Banskej Štiavnici. R. 1867 – 87 pôsobil ako učiteľ na ev. ľudovej škole v Podlužanoch, 1887 – 1910 v Malých Stankovciach, od r. 1910 žil na penzii v Trenčíne. Literárne činný už od banskoštiavnických štúdií, keď pod vplyvom poézie J. Botta písal postromantickú, epigónsku občiansku lyriku, ktorú neskôr uverejňoval spolu s krátkymi prózami v periodikách Junoš, Sokol, Národný hlásnik, Slov. pohľady a i. Po r. 1918 často frekventovaný ako populárny prostonárodný básnik, jeho… Čítať ďalej