Michal Otčenáš

17. 4. 1956
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
—  5. 4. 2009
Prešov
Pseudonym:
Michal Otčenáš-Janík
Žáner:
odborná literatúra, poézia
V r. 1971 – 75 študoval na gymnáziu v Poprade, r. 1975 – 80 filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, kde od r. 1980 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre slov. dejín, potom prof. na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po časopisecky publikovaných veršoch vydal básnickú zbierku Strminy (1983), zbierku lyrických básni Štrbské srdce (2002), monografiu František Viťazoslav Sasinek (1995), bol spoluzostavovateľom zborníkov Jakub Jakobeus – život, dielo a doba (1993) a 150. výročie vzniku Tatrína (1995). Autor… Čítať ďalej