Michal Repovský

23. 7. 1942
Stanča
—  5. 9. 2014
Košice
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládeť 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 26.

-ľsv-: Michal Repovský: Kronika dejín Slovenska. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011, č. 11, s. 11.

KUKUČKOVÁ, Ľuba: Pôvabné poviedky (Michal Repovský: Túžba). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 8. 12. 2010, č. 25, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXII.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Leto bocianov (Michal Repovský: Leto bocianov). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 9. 6. 2010, č. 12, s. 5.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVI.