Michal Sabadoš

18. 8. 1920
Priboržavskoje (Ukrajina)
—  30. 6. 1999
Košice
R. 1959 – 60 študoval na Vojenskej akadémii Klementa Gottwalda v Prahe, 1963 – 66 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Košiciach. R. 1938 – 39 stavebný robotník vo Vyšnej Boci, 1939 – 41 lesný robotník v Iršave, 1941 – 42 vojak základnej služby v Nyiregyhaze, 1942 – 43 vojak Červenej armády v bojoch na východnom fronte, 1943 – 45 vojak čs. armádneho zboru, 1945 – 49 príslušnik finančnej stráže, 1949 –… Čítať ďalej