Mikuláš Gacek photo 1

Mikuláš Gacek

10. 7. 1895
Budapešť (Maďarsko)
—  22. 1. 1971
Dolný Kubín
Pseudonym:
G. Mikuláš, Mikuláš Chočov, Pavol Jančík
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

ZELINOVÁ GACEKOVÁ, Milota: Oneskorené otváranie tvorivej dielne Mikuláša Gaceka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 9, s. 8 – 22.

ZELINOVÁ GACEKOVÁ, Milota: Dlhá cesta k spravodlivosti (Štyri desaťročia zápasu o Gacekovho Jégého). In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 2, s. 32 – 44.

MALITI FRAŇOVÁ, Eva: Kniha o Mikulášovi Gacekovi (Milota Zelinová Gaceková: Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov). Recenzia. In: Romboid, roč. LIII, 8. 12. 2018, č. 8, s. 81 – 84.

ZELINOVÁ-GACEKOVÁ, Milota: Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017.

KERNÝ, Dušan – ZELINOVÁ, Milota: Legionár, diplomat a zatajovaný rusista sa vracia (Nad matičným rukopisom Päť návratov Mikuláša Gaceka). Rozhovor. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 70 – 77.

FERKO, Miloš: Mikuláš Gacek: Sibírske zápisky (1915 – 1920). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 130 – 133.