Mikuláš Gašparík

5. 5. 1916
Trnava
—  19. 9. 2003
Bratislava
Študoval na gymnáziu v Trnave (r. 1936 maturoval), 1936 – 40 slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1939 – 44 bol stredoškolským prof. v Martine, 1945 – 50 riaditeľ gymnázia v Trnave, od r. 1951 pôsobil stále v Bratislave, najprv ako pracovník Literárnovedného ústavu SAVU, 1952 – 53 pracoval na Povereníctve školstva, 1953 – 59 bol vedúcim Katedry slovenčiny na Vysokej škole pedagogickej, 1959  – 64 vedecký… Čítať ďalej