Mikuláš Kasarda

26. 7. 1925
Sačurov
—  20. 7. 2013
Trebišov
Žáner:
editorská činnosť, poézia, pre deti a mládež

Životopis autora

Mikuláš KASARDA – synovec → Štefan Kasarda. R. 1939 – 45 študoval na gymnáziu v Michalovciach, 1945 – 46 na pedagogickej akadémii, 1946 – 50 slovenčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1960 – 64 nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1946 – 47 učiteľ na meštianskej škole v Trebišove, 1950 – 52 absolvoval vojenskú prezenčnú službu v Plzni, 1952 – 54 redaktor Literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu v Košiciach, 1954 – 69 prof. na gymnáziu v Sečovciach, 1969 – 88 na gymnáziu v Michalovciach, od r. 1988 na dôchodku v Sečovciach. Autor básnických zbierok Širokými ulicami (1953), Kohútí spev (1958), Pre teba (1963), Krajinské dažde (1982), Cesta búrkou (1985), Zápočet (1990), Podvečerné poľné cesty (1995). Výbery: Predletie (1974), Nížinný spev (1985), Cesta lúkami (1985). Spolupracoval na vydaní Duchovných piesní (1999). Vydal knižku detských veršov Lopta na oblohe (1962). Venoval sa aj prekladateľskej činnosti z klasickej nemeckej (F. Schiller, J. W. Goethe), maďarskej (E. Ady) a českej poézie (J. Neruda).