Mikuláš Kočan

8. 2. 1946
Humenné
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Mikuláš Kočan – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 158.

FERKO, Andrej: Sedemtisíc slov. Špirála mlčania. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 146 – 151.

BODACZ, Bohuš: Mikuláš Kočan: Pípeť. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 119.

FARKAŠOVÁ, Etela: Mikuláš Kočan: Pípeť (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 3. 9. 2014, č. 18, s. 7.

SUCHÁ, Lenka: "Čo si postavíš, babo, je tvoje!" (Mikuláš Kočan: Totalita, moja láska). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 1, s. 48 – 50.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VI.

SVETOŇ, Ľuboš: Mikuláš Kočan: Diabol. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 112.

ŠAH: Mikuláš Kočan – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 158.

ŠAH: Mikuláš Kočan. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 158.