Mikuláš Kováč photo 1

Mikuláš Kováč

18. 5. 1934
Lekér
—  26. 5. 1992
Banská Bystrica
Pseudonym:
Gustáv Kosor, Milan Markus, P. Repáč
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba

Napísali o autorovi

Najvlastnejším slovesným živlom Kováčovým nie je úsilie o analytický prienik do reality cez jej okamžité metaforické pomenovanie, ale snaha o básnické vyrozprávanie podoby, a tým o jej transformáciu na skutočnosť básnickú. Zdá sa mi, že si hľadá primeraný priestor pre uplatnenie Kováčov rozprávací pud, jeho živelná schopnosť prepletania subjektívnej evokácie s reprodukovaním udalostí a príbehov skutočných či vymyslených, skrátka jeho Lust zu fabulieren, veľmi smutný, ktorý svoju nehu a smútok často zakrýva ľahkonohým vtipom alebo grimasou irónie.

Stanislav Šmatlák

Jedným dychom píše básne protivojnové i ľúbostné, alebo príbehy všedného života. A to je pravdaže prednosť. Je básnikom detí a detstva, básnikom protivojnovým, i básnikom práce, tej najvšednejšej, i tej s patetickým tvorivým akcentom. O tomto všetkom nás Kováč presvedčil jedinečným spôsobom, ktorý tu platí: kvalitou svojich básní, ovládnutím moderných výrazových prostriedkov a schopnosťou objaviť prenikavú svietivosť a reč obyčajných vecí.

Jozef Mihalkovič

Sila Mikuláša Kováča bola a zostáva v prudkom a kontrastnom videní faktov skutočnosti, v ich nahej poetizovanej podobe. Mikuláša Kováča som poznal ako básnika ostrého, prudkého a kontrastného videnia skutočnosti.

Milan Hamada