Mila Haugová photo 2

Mila Haugová

14. 6. 1942
Budapešť
Pseudonym:
Mila Srnková
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza, iné

Ocenenia

Prémia v rámci Ceny literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii esejistika za rok 2023 za dielo Stigma : Písať

Hlavná cena v kategórii Literatúra v rámci Cien Nadácie Tatra banky za rok 2022 za zbierku básní Z rastlinstva (2021)

Prémia Klubu nezávislých spisovateľov 2022 za zbierku básní Z rastlinstva (2021)

Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu v roku 2004 za básnickú zbierku Archívy tela (2005)

Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu v roku 2006 za básnickú zbierku Rastlina so snom: Vertikála (2007)

Cena Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2008 za básnickú zbierku Miznutie anjelov (2009)

Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu v roku 2008 za básnickú zbierku Miznutie anjelov (2009)

Cena Dominika Tatarku 2013 za knihy Cetonia aurata a Tvrdé drevo detstva (2013)

Ceny AOSS za rok 2016: Cena Klubu nezávislých spisovateľov za básnickú zbierku Srna pozerajúca na Polárku

Cena AOSS (2017): Cena KNS (Klubu nezávislých spisovateľov) za básnickú zbierku Srna pozerajúca na Polárku

 
Medzinárodná cena Vilenica 2020