Mila Haugová photo 2

Mila Haugová

14. 6. 1942
Budapešť
Pseudonym:
Mila Srnková
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

FARNBAUER, Gábor: "Nemám dosť energie na kompromisy". Rozhovor s poetkou a prekladateľkou Milou Haugovou. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 1, s. 104 – 117.

JG – HAUGOVÁ, Mila: Mila Haugová. Protivná Hunka, ktorá dobre píše po slovensky (Rozhovor). In: Vertigo, nov. 2020, č. 1, s. 55 – 56.

KOPCSAYOVÁ, Iris: Mila Haugová: Som najšťastnejší človek (Rozhovor). In: Rozum, roč. II, 2020, č. 9, s. 8 – 21.

MALITI FRAŇOVÁ, Eva: Archívy priestorov mily Haugovej (Mila Haugová: Archívy priestorov). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 118 – 121.

CHROBÁKOVÁ REPAR, Stanislava: "Európa je ľudský sen". Nakrátko s čerstvou nositeľkou Literárnej ceny Vilenica, poetkou Milou Haugovou (Rozhovor). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 8 – 11.

JUROVSKÁ, Michaela: Napospas životu alebo rozmer neba Mily Haugovej. Mila Haugová: Archívy priestorov (Hniezda času... autobiografická próza: fragmenty). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 1, s. 56 – 61.

VALCEROVÁ, Anna: II.5. Mila Haugová v Jurolekovom výbere. In: Anna Valcerová: Interpretácia textu v origináli a preklade. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 117 – 124.

Autor neuved.: Mila Haugová (nar. 1942, Budapešť) je v súčasnosti "prvou dámou" slovenskej poézie. Vyštudovala... In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 6, s. 89.

Autor neuved. [Iris Kopcsayová]: Mila Haugová (14. jún 1942 Budapešť). V detstve sa s rodičmi sťahovala... In: Rozum, roč. I, september 2019, č. 8, s. 41.

NÁDASKAY, Viliam: Budúcnosť a súčasnosť česko-slovenskej poézie (Kol. autorov: Básne SK/CZ 2018). Recenzia. In: Vertigo, máj 2019, č. 1, s. 59 – 61.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

Autor neuved.: MILA HAUGOVÁ (nar. 1942, Budapešť) je v súčasnosti "prvou dámou" slovenskej poézie. ... In: Romboid, roč. LIII, 8. 12. 2018, č. 8, s. 6.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

URBANOVÁ, Eva: Láska je láska (Mila Haugová: Rastlina za ohradou sna). Kritika. In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 132 – 133.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

SVETOŇ, Ľuboš: Sedem viet o siedmich knihách (Rastislav Biarinec, Mila Haugová, Rudolf Jurolek, Ján Kudlička, Juraj Kuniak  / Krajina vo mne). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 109 – 110.

Autor neuved.: Slovenské haiku (Mila Haugová, 1942, je slovenská básnířka, esejistka,...). In: Protimluv, roč.VII, 2018, č. 2, s. 43.

HOCHEL, Igor: Laudácia na knihu Mily Haugovej Srna pozerajúca na Polárku. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 1 – 2, s. 178 – 180.

ŠAH: Mila Haugová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 157 – 158.

HOSTOVÁ, Ivana: O posledných a prvých veciach (Mila Haugová: canti...amore). Neortodoxná recenzia. In: Knižná revue, roč. XXVI, 25. 2. 2016, č. 2, s. 11.

REPAR, Stanislava: Stretnutia s poéziou. (Uchom ihly). Mila Haugová, poetka a prekladateľka (rozhovor). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 36 – 37.

POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Mila Haugová: Písať ako dýchať. Sieť vody s tisícimi vchodmi). Spoza Moravy. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 143 – 144.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12.

GAVURA, Ján – HAUGOVÁ, Mila: Rozhovor Jána Gavuru s poetkou Milou Haugovou. (3 rozhovory). In: Vertigo, 2016, č. 2, s. 24 – 28.

ZAMBOR, Ján: Stály jas v očiach. Rastislav Biarinec, Mila Haugová, Rudolf Jurolek, Ján Kudlička a Juraj Kuniak: Krajina vo mne. (Recenzia). In: Vertigo, 2016, č. 1, s. 43 – 47.

RÁCOVÁ, Veronika: Archív, mapa, sen, zápis, coda, canti, amore: Ja.  HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Hlboké fragmetny Mily Haugovej. Mila Haugová: canti...amore. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 6, s. 76 – 80.

HIDVÉGHYOVÁ-Yung (píše): Mila Haugová: Canti... amore. (Záložka). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 4 – 5, s. 122.

ŠPAČEK, Jozef: Mila Haugová /Písať ako dýchať. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 116 – 117.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: Písať ako dýchať (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 9.

-kr-: Návraty (prezentácia knihy Písať ako dýchať). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 3. 2015, č. 5, s. 2.

MIKŠÍK, Matúš – HAUGOVÁ, Mila: Túžba po celistvosti (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 2. 2015, č. 4, s. 22 – 23.

ŽITNÝ, M.: Haugová Mila. In: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K. Zost. Oľga Kovačičová – Mária Kusá. Bratislava: VEDA – Ústav svetovej literatúry SAV, 2015.

JAROVSKÁ, A.: Poetický svet Mily Haugovej. In: Glosolália, 2015, č. 3, s. 35 – 48.

ZAMBOR, Ján: Inšpiromat. Mila Haugová: Písať ako dýchať. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 43 – 46.

bj: Mila Haugová: Písať ako dýchať. (22. 1. 2015)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/343131-mila-haugova-pisat-ako-dychat/

OVAJKA, Tomáš: Žijú s umením. Mila Haugová: Písať ako dýchať. (recenzie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 76 – 79.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 3.

MIKŠÍK, Matúš: Mila Haugová: Cetonia aurata (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 14. 5. 2014, č. 10, s. 6.

PASSIA, R. – TARANENKOVÁ, I.: Hľadanie súčasnosti. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014.

RÁCOVÁ, Veronika: Spôsoby sebastvárnenia. Mila Haugová a Etela Farkašová. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 78 – 83.

TARANENKOVÁ, Ivana: Moje nespochybniteľné Ja (k podobám autobiografickosti u M. Haugovej a M. Hvoreckého). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 73 – 78.

JUROVSKÁ, Michaela: Dáma v klobúku, chrobák v túžobníku (a či v ruži?) alebo o Vášni a noblese Mily Haugovej. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 4, s. 43 – 48.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne – k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

HOSTOVÁ, Ivana: Mila Haugová: Tvrdé drevo detstva (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 19. 3. 2014, č. 6, s. 5.

-rm-: Osobné večery (Literárny klub u Zichyho). In: Knižná revue, roč. XXIII, 4. 9. 2013, č. 18, s. 2.

-kz-: Čo je poézia (Letná čitáreň U červeného raka v Bratislave). In: Knižná revue, roč. XXIII, 7. 8. 2013, č. 16 – 17, s. 8.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 4.

HOSTOVÁ, Ivana: Písmo sa vrství, vrstvy zvetrávajú. In: Rak, roč. 18, 2013, č. 5. s. 40 – 42.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

BENEJOVÁ, Terézia: Záhrada: Labyritn: Hniezdo (Mila Haugová). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 2. 2013, č. 4, s. 4.

HOSTOVÁ, Ivana: Haugovej Plathová, Plathovej Haugová : o prekladoch poézie Sylvie Plathovej Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013, dostupné na internete: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Hostova1.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 3.

ŠAFRANOVÁ, L.: Mila Haugová (1942). Pomalá lukostrelkyňa. In: TOP 5 2010: (slovenská literárna a výtvarná scéna 2010 v odbornej reflexii). - [Fintice] : Občianske združenie FACE, 2012, s. 68 – 76.

HOSTOVÁ, I.: Sylvia visiting Mila: Slovak translation and reception of Plath`s poetry: a brief preview. In: Plath profiles. Vol. 5, 2012, s. 264 – 274.

HOCHEL, Igor: Interpretačné oriešky aj "čistá lyrika". Mila Haugová: Plant Room. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 3, s. 34 – 35.

BENEJOVÁ, Terézia. Obraznosť v origináli a preklade básní Paula Celana. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume III. 2012, s. 67 – 79.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. X.

ROŽŇOVÁ, Jitka – HAUGOVÁ, Mila: Nesmie byť iná v básni ako v živote (Rozhovor). In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 7, s. 3 – 7.

BALÁŽ, Anton: Cena KNS za rok 2008 (M. Haugová: Miznutie anjelov). Laudatio. In: Rak, roč. XV, 2010, č. 1, s. 45 – 46.

REBRO, Derek: Mieriť viacerými smermi (Mila Haugová: Pomalá lukostrelkyňa). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 22. 12. 2010, č. 26, s. 5.

KEKELIAKOVÁ, Monika: Fragmentárne archívy tela, duše a ducha. Mila Haugová: Zrkadlo dovnútra. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 5 – 6, s. 125 – 127.

PODRACKÁ, Dana: Život ako konfesia (Mila Haugová: Zrkadlo dovnútra). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 3. 2010, č. 6, s. 5.

HÖHN, Eva. Mila Haugová a jej recepcia Bachmannovej diela. In Nová filologická revue. Časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. 2010, roč. 2, č. 4, s. 14 – 20.

HOSTOVÁ, Ivana: Fragmenty miznúcich rečí. In: Rak, roč. 15, 2010, č. 10, ISSN 1335 – 1702, s. 33 – 35.

GAVURA, Ján – HAUGOVÁ, Milan: Rozhovor. In: Enter, roč. neuved., 2010, č. 2, s. 137 – 140.

TURAN, Andrijan: Sedem viet o siedmich knihách (Mila Hugová / Mizinutie anjelov). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 2, s. 126.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIII.

Auror neuved.: Prekladatelia RSL 1/2009 (J. Andričík, M. Haugová, A. A. Hlaváčová, D. Hollá, K.Chmel, V. Juríčková, J. Rožňová, A. Sedlačková). In: Revue svetovej literatúry, roč. XLV, 2009, č. 1, s. 109 – 110.

PODRACKÁ, Dana: Mila Haugová: Miznutie anjelov. In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 3. 2009, č. 6, s. 3.

RÁCOVÁ, Veronika: "Vertikálny odklon" z plynúceho času Veronika Rácová. In: Romboid, roč. XLIV, č. 9 – 10 (2009), s. 130 – 131.

GAVURA, Ján: Poézia ako akcident, poézia ako podstata („Anka“ a „Danka“, dve celkom rozdielne Bodky). In: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008, Bratislava: Ars Poetica & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, s. 143 – 153.

HOSTOVÁ, Ivana: Bytie a prázdny priestor (Mila Haugová: biele rukopy). Recenzia. In: Rak, roč. 14, 2009, č. 10, ISSN 1335-1702, s. 44 – 45.

PROKEŠOVÁ, Viera: "Čas prítomný všetkými rýchlosťami" (Mila Haugová: Biele rukopisy). In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

TURAN, Andy: Mila Haugová: Target(s), terč(e) (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 102.

VLNKA, Jaroslav: Tvorbou zo snov rásť (Mila Haugová: Rastlina so nom: Vertikála). In: Knižná revue, roč. XVI, 6. 12. 2006, č. 25, s. 5.

PROKEŠOVÁ, Viera: Mila Haugová: Target(s), Terč(e). Náš tip. In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 2. 2006, č. 4, s. 1.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

LITVÁK, Ján (v Sme 18. 3. 2005): Prémia Literárneho fondu za pôvodnú slvoenskú literárnu tvorbu 2004. Mila Haugová: Archívy tela. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. VIII.

PROKEŠOVÁ, Viera: Rez zrkadlom tiel (Mila Haugová: Archív tela). In: Knižná revue, roč. XV, 25. 5. 2005, č. 11, s. 5.

ŠRANK, J. – RÉDEY, Z.: Rytíři textových polí I. In: Rytíři textových polí I. Antologie slovenské poezie postmoderny. Zlín: Marek Turňa, 2005, s. 258 – 278.

BOKNÍKOVÁ, Andrea. Haugová, Mila. In Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Kalligram, 2005. s. 191 –192.

MINAHANE, J.: Elisive, Restless, Birdlike. In: Slovak Literary Review, 2004, č. 6.

ČERTÍK, Jozef: Čertovo kopýtko. Redaktorské poznámky. (Mila Haugová: Orfea). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 143 – 144.

ČERTÍK, J: Mila Haugová: Orfea. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 2.

KALNICKÁ, Zdeňka: Cesta (k sebe) ako vnútorný paradox. O knihe Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová. In: ASPEKT, 2003 – 2004, č. 1, s. 38 – 39.

CHROBÁKOVÁ-REPAR, Stanislava: Stojí redukcia mimo vedomia? – O knihe Mila Haugová: Orfea alebo zimný priesmyk. In: ASPEKT, 2003 – 2004, č. 1, s. 39 – 41.

NAHÁLKA, Peter: Tri o dvoch a o jednej (Dokončenie z minulého čísla). Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová. Dana Kršáková: Dušan Dušek. (Recenzia). In: Rak, roč. VIII, 2003, č. 7 – 8, 94 – 98.

NAHÁLKA, Peter: Tri o dvoch a o jednej.  Zora Prušková: Rudolf Sloboda,  Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová. (Recenzia). In: Rak, roč. VIII, 2003, č. 6, 52 – 55 (pokrač. v ďalšom čísle).

MITKA, Marek: Pamäť v tele priestoru. Mila Haugová: Orfea alebo Zimný priesmyk. (Recenzia). In: Rak, roč. VIII, 2003, č. 6, 52 – 55.

SAMPSON, Fiona. Introduction. In Mila Haugová. 2003. Scent of the Unseen. Prel.

Viera & James Sutherland-Smith. Todmorden : Arc Publications, 2003. ISBN 9781900072397, s. 9 – 17.

ŠIMULČÍKOVÁ, J.: Čaro neporovnateľného. In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 23.

MATEJOV, Radoslav.: Opojenie poznaním (Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová). Zázemie mystéria (Mila Haugová: Orfea alebo zimný priesmyk). In: Knižná revue, roč. XIII, 28. 5. 2003, č. 11, s. 3.

HOCHEL, I.: Dotyky, sondy, postoje. Nitra 2003, s. 121 – 125.

BŽOCH, J.: Náročné hľadanie mystéria. In: Sme, zv. 11, 3. 7. 2003.

MACSOVSZKY, P.: Prečo sa ne(z)mení? In: Slovo, 5, 2003, č. 44.

PETRAŠKO, Ľ.: Mila Haugová: Sandatlas/Atlas piesku. In: Revue svetovej literatúry, 38, 2002, č. 1.

RÉDEY, Z.: Nekonečná záhrada slova. In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 14.

CHROBÁKOVÁ-REPAR, S.: Mila Haugová. Bratislava: Kalligram 2002.

MACSOVSZKY, P.: Mapa: ústup do seba. In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 29 – 30.

VLNKA, Jaroslav.: Záhrada času v období večnosti. Mila Haugová: Zavretá záhrada (reči). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 4, s. 113 – 115.

ŠAH: Mila Haugová – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 158.

HARGAŠOVÁ, Milada: Korešpondencia. Mila Hargašová – RAK: Mila Haugová. In: Rak, roč. VII, 2002, č. 1, s. 54 – 55.

RÉDEY, Z.: V záhrade slova, v púšti tela. In: Romboid, 36, 2001, č. 7 – 8.

ŠRANK, J.: Archeológia ako kontemplácia, kontemplácia ako archeológia (predbežné poznámky). In: Romboid, 36, 2001, č. 7 – 8.

CHROBÁKOVÁ, S.: Definitif n’est que l’abandon à la poésie (Post-face). In: Haugová, Mila: Gradiva, choix de poèmes 1983 – 1999. Paríž, Caractères, 2001.

MACSOVSZKY, Peter: Rozvetvené púšte ticha. Mila Haugová: Atlas piesku. (Recenzia). In: Rak, roč. VI, 2001, č. 5 – 6, 90 – 93.

MATEJOV, R.: Tajomno púšte. In: OS, 2001, č. 7.

CHROBÁKOVÁ, S.: Mila Haugová (Alfa). In: Romboid, 36, 2001, č. 7 – 8.

HOCHEL, I.: Viera v silu postmoderného slova?. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 24.

VLNKA, Jaroslav – HAUGOVÁ, Mila: Sledovať  v sebe čosi neisté. Rozhovor s poetkou a prekladateľkou Milou Haugovou. In: Knižná revue, roč. XI, 5. 9. 2001, č. 7, s. 12.

VLNKA, Jaroslav: Bizarné kresby v piesku (Mila Haugová: Atlas piesku). In: In: Knižná revue, roč. XI, 11. 7. 2001, č. 14 – 15,  s. 5.

BOKNÍKOVÁ, Andrea. Žena ako autorka – žena ako téma v slovenskej poézii od šesťdesiatych rokov po súčasnosť. In Studia Academica Slovaca 29. Ed. Jozef Mlacek. Bratislava: Stimul, 2000, s. 24 – 52.

PUŠKÁŠ, M.: Krídlatá poézia krídlatej ženy. In: Pravda, zv. 9, 16. 6. 1999.

BAKOŠ, Juraj: Voľakde je vždy voda (Mila Haugová: Krídlatá žena). In: Knižná revue, roč. IX, 23. 6. 1999, č. 13, s. 5.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava: Textová seizmografia. In: Romboid, 34, 1999, č. 5.

ČIERNA, M.: Pridelený priestor. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 36.

VOJTECH, M.: Kultivovaná poézia plná chladu. In: Slovo, 1, 1999, č. 22.

ŠPAČEK, J.: Alfa Centauri. In: Knižná revue, roč. VII, 1997, č. 15 – 16.

EHRGANGOVÁ, E.: Vydarená interpretácia. In: Knižná revue, roč. VII, 1997, č. 8.

CVIKOVÁ, J.: Mila Haugová: Alfa Centauri. In: Romboid, 32, 1997, č. 7.

CVIKOVÁ, J.: Konfrontácie. In: Romboid, 32, 1997, č. 7.

ZELINSKÝ, M.: Mila Haugová: Alfa Centauri. In: Romboid, 32, 1997, č. 7.

PETRÍK, V.: Mila Haugová: Dáma s jednorožcom. In: Romboid, 31, 1996, č. 6.

KRAČOVIČOVÁ, J.: Dýchanie pod snehom. In: Dotyky, 8, 1996, č. 1.

MACSOVSZKY, P.: Takmer vtáčia reč. In: Dotyky, 8, 1996, č. 7.

BOKNÍKOVÁ, A.: Úzky svet melodrámy, alebo monodráma ženy v odosobnenom svete? In: Rak, 1, 1996, č. 2.

CHROBÁKOVÁ, S.: Stanislava Chrobáková číta Milu Haugovú. In: Romboid, 29, 1994, č. 1.

PUCHALA, V.: Bolesť, ktorou sa rozširuje svet. In: Knižná revue, roč. III, 1993, č. 15.

ŠIMKO, Š.: Filozofujúca poézia. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 45.

BOKNÍKOVÁ, A.: Poézia fragmentu. In: Dotyky, 5, 1993, č. 8.

HATALA, M.: Ticho a skromne. In: Romboid, 27, 1992, č. 9.

BALLEK, L.: Permanentný pocit napätia. In: Romboid, 27, 1992, č. 3.

MILČÁK, M.: Prahodnota lásky. In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 14.

BÁTOROVÁ, M.: Princíp života dvojíc. In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 1.

JANÍK, P.: Pralátka poézie. In: Romboid, 26, 1991, č. 8.

FISCHEROVÁ, T.: Časopriestorová mozaika. In: Literárny týždenník, roč. 4, č. 34 1991, s. 4.

FISCHEROVÁ, T.: Časopriestorová mozaika. In: Literárny týždenník, roč. 4, 1991, č. 34.

CHROBÁKOVÁ, S.: Dvojaká skúsenosť tvorivého procesu. In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 7.

MOJÍK, I.: Mila Haugová: Čisté dni. In: Romboid, 25, 1990, č. 9.

PODRACKÁ, D.: Udalosti medzi svetlom a tmou. In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 37.

ANDRIČÍK, Marián. 1990. Verše, ventil duše. In: Slovenské pohľady. 1990, roč.106, č. 8, s. 143 – 144.

HOSŤOVECKÁ, N.: Nežná a krutá. In: Slovenské národné noviny, 1990, č. 3.

CHROBÁKOVÁ, S.: Ani láska. In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 10.

BOLDIŠOVÁ, E.: Sceľovať doráňaný svet láskou. In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 24.

HOCHEL, I.: Mila Haugová: Čisté dni. In: Romboid, 25, 1990, č. 9.

ŠTEVČEK, P.: Milovanie z druhej strany. In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 37.

MIKULA, V.: Poézia možností. In: Romboid, 20, 1985, č. 1, s. 79 – 80.T
Tiež In: Literárne observatórium. Bratislava 1989, s. 78 – 81.

MORAVČÍK, Š.: Balzam zamilovaných. In: Večerník, zv. 29, 18. 5. 1984.

PETRÍK, J.: Návrat k debutu. In: Nové slovo, 26, 1984, č. 36.

(pš): Dve knihy mladosti Mila Haugová: Premenlivý povrch, Juraj Kuniak: Premietanie na viečka. In: Nové knihy . -Č. 5 (1984), s. 3.

KRIŽKA, T.: Mila Haugová: Premenlivý povrch. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 3.

VEĽKÝ, J.: Lyrické vklady. In: Pravda, roč. 64, č. 253 (26. 10. 1983), s. 5.

PODRACKÁ, D.: Verše istoty a vášne. In: Romboid, roč. 16, č. 7 (1981), s. 83 – 84.

OKÁLI, D.: Pri nástupe... In: Pravda, roč. 61, č. 257 (30. 10. 1980), s. 5.

Š. M.: Chodí si ako báseň. Čítame nové verše debutantky Milky Srnkovej zo zbierky Hrdzavá hlina. In: Večerník, roč. 25, č. 200 (10. 10. 1980), s. 6.

HEVIER, D.: Hrdza a hlina. In: Nové slovo mladých, 1980, júl.

WINKLER, T.: Mila Srnková: Hrdzavá hlina. In: Slovenské pohľady, roč. 96, č. 11, 1980, s. 128 – 129.

HUJÍK, V.: Básne o dedine a prírode. In: Roľnícke noviny, roč. 35, č. 156 (4. 7. 1980), s. 8.

MILLER, CH.: Imaginary Poets. On István Baka, Tadeusz Rózewicz, Mila Haugová, Tatioa Scherbina. In: PN Review 161, roč. 31, č. 3.

VALCEROVÁ, Anna. Telo ako inšpiračný zdroj poézie Mily Haugovej. In Wielkie tematy kultury w literaturach Słowiańskich 9. Ciało. Ed. Agnieszka Matusiak. Wrocław : Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego, s. 789 – 795.