Milan Augustín photo 1
Foto Peter Procházka

Milan Augustín

21. 8. 1947
Banská Štiavnica
Žáner:
esej, literatúra faktu, próza, scenáristika, iné
Milan AUGUSTÍN sa narodil 21. augusta 1947 v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica, kde navštevoval základnú školu. Študoval na Baníckej škole, kde roku 1967 zmaturoval. Roku 1968 pracoval v Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava-Koliba. V rokoch 1969 – 1975 pracoval v Rudných baniach ako banský technik. Od roku 1975 študoval na FF UK v Bratislave, na katedre estetiky a vied o umení. Štúdium ukončil diplomovou prácou Historický urbanizmus banských miest stredného Slovenska. Maliarstvo študoval súkromne a doteraz svoju tvorbu predstavil na 15… Čítať ďalej