Milan Augustín photo 1

Milan Augustín

21. 8. 1947
Banská Štiavnica
Žáner:
esej, literatúra faktu, próza, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Milan Augustín – 70 (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 317 – 318.

JAROŠ, Peter: Príbeh ľudí z banského mesta. Úvaha o jednom historickom románe. In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 18. 9. 2013, č. 31 –  32, s. 15.

GOCZ, Alexander: Čas skrytých súvislostí. In: Knižná revue, roč. XXII, 8. 8. 2012, č. 16/17, s. 24.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 34.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman – AUGUSTÍN, Milan: Vrchol pyramídy nosím v sebe (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 22. 10. 2008, č. 22, s. 12.

KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman: Hlboký ponor do oceánu inšpirácie. (Milan Augustín: Omyl pána Heyerdahla). In: Slovenské pohľady, 2008, č. 11.

JAROŠ, Peter: Ojedinelý etalón. Milan Augustín: Slovník z Wasetu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 120 – 123.

VALČEK, Peter: Milan Augustín: Slovník z Wasetu (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 1. 8. 2007, č. 16 – 17, s. 3.

SVETOŇ, Ľuboš: Príliš veľa inšpirácie (Milan Augustín: Pod závojom bohyne Maat). In: Knižná revue, roč. XV, 19. 1. 2005, č. 2, s. 5.

ŠAH: Milan Augustín – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 314.

FERKO, J.: Priekopnícke hľadania (Milan Augustín: Hľadanie vzťahov). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 45.

SLOBODNÍK, M.: Krásny krčiažtek? Nie, kaša a tanky! (Milan Augustín: Tibet). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 39.

HABOVŠTIAK, A.: Sila faktov, či sila fantázie? (Milan Augustín: Posledný súd štiavnického baníka). In: Literika, 3, 1998, č. 2.

KALISKÝ, R.: Zajatec mesta (Milan Augustín: Posledný súd štiavnického baníka). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 39.

NOVÁK, J.: Úvahy nad hľadaním (Milan Augustín: Hľadanie vzťahov). In: Literika, 3, 1998, č. 3.

ŠULAJ, J.: Názorné argumenty a súvislosti (Milan Augustín: Hľadanie vzťahov). In: Slovenská republika, 6, 6. 10. 1998, č. 230.

FÍNEUS, Š.: Zázračné dobrodružstvo generácií (Milan Augustín: Hľadanie vzťahov 1). In: Slovenská republika, 5, 28. 8. 1997, č. 199.

LITECKÝ, F.: Príťažlivé rozprávanie o histórii (Milan Augustín: Hľadanie vzťahov). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 25 – 26.

Myslieť srdcom a cítiť rozumom (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 48.

TIMURA, V.: Pohľady za horizont (Milan Augustín: Hľadanie súvislostí). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 14.

TIMURA, V.: Pohľady za horizont (Milan Augustín: Cesty za obzor). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 14.

MOLITOR, J.: História – prameň poznania (Milan Augustín: Kovové križovatky pani histórie). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 15.

TIMURA, V.: Príspevky k poznaniu dejín i poučenia z nich (Milan Augustín: Kovové križovatky pani histórie). In: Slovenské pohľady, IV. + 110, 1994, č. 11.

TIMURA, V.: Príspevky k poznaniu dejín i poučenia z nich (Milan Augustín: Cesty medených a bronzových bohov). In: Slovenské pohľady, IV. + 110, 1994, č. 11.

BALÁŽ, A.: Sondy do minulosti. In: Slobodný piatok, 4, 1993, č. 27.

KAMENEC, I.: Milan Augustín: Krátke dejiny Židov na Slovensku. In: Historický časopis, 41, 1993, č. 4.

LEHUTA, E.: Krátke dejiny Židov na Slovensku. In: Slovenské pohľady, 1993, č. 7.

TURČAN, V.: Dejiny bez dejín (Milan Augustín: Krátke dejiny Židov na Slovensku). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 44.