Milan Čarňanský photo 1

Milan Čarňanský

1. 11. 1959
Spišská Nová Ves
Žáner:
próza, rozhlasová tvorba

Komplexná charakteristika

Milan Čarňanský je celkovo hlboko vkorenený do slovenskej literárnej tradície bez špecifického príklonu k zreteľnému štýlu, smeru, skupine... Silne tu rezonuje antagonizmus realizmu a moderny, vyskytujú sa prvky tradicionalizmu (dedina, rodina), ale aj postmoderny (rezignácia, dezilúzia). Samozrejme, že nechcem všetko rozmieňať na drobné, ani sa to nedá – v istom bode reflexie epický rozmer donúti zastaviť prúd úvah a uvedomiť si, že tu sa začína Čarňanský, ktorý zosúladí použité prvky tak, aby vyniklo jeho autorstvo.

Radoslav Matejov