Milan Čarňanský photo 1

Milan Čarňanský

1. 11. 1959
Spišská Nová Ves
Žáner:
próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Milan Čarňanský – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 158.

ŠAH: Pripomíname si (Milan Čarňanský – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 159 – 160.

KENDA, Milan: Príbeh novinárskeho odpadlíka (Milan Čarňanský: Malé životy). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

RÉDEY, Z.: Pod hrozbou ženského románu (Milan Čarňanský: Praskanie dreva). In: Knižná revue, 17, 2007, č. 16 – 17.

SVETOŇ, Ľuboš: Milan Čarňanský: Praskanie dreva. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 112.

ČÚZY, L.: R[e]alizmus stále živý (Milan Čarňanský: Zberateľ). In: Romboid, 34, 1999, č. 3.

NEMCOVÁ, J.: Taký pekný život (Milan Čarňanský: Zberateľ). In: Romboid, 34, 1999, č. 1 – 2.

ČIERNA, M.: Nie je právo na úspech (Milan Čarňanský: V spleti ciest). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 5.

ČIERNA, M.: Z odvrátenej strany života (Milan Čarňanský: Zberateľ). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 41.

FERKO, M.: A čo ďalej? (Milan Čarňanský: V spleti ciest). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 3.

KULČÁROVÁ, L.: Aby sme sa nestratili v spleti ciest a tichu (Milan Čarňanský: V spleti ciest). In: Dotyky, 10, 1998, č. 3.

KULČÁROVÁ, L.: Komorné drámy života (Milan Čarňanský: Zberateľ). In: Dotyky, 10, 1998, č. 9 – 10.

MATEJOV, Radoslav: Pokus o dnešok. Milan Čarňanský: V spleti ciest. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 114 – 115.

MATEJOV, Radoslav: Variácie pekla (Milan Čarňanský: Zberateľ). In: Knižná revue, roč. VIII, 16. 9. 1998, č. 19, s. 5.

MORAVČÍK, Štefan.: Oči slepej uličky (Milan Čarňanský: V spleti ciest). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 5.

SOUČKOVÁ, Marta: Zapletený v spleti (Milan Čarňanský: V spleti ciest). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 8. 1998, č. 16 – 17, s. 5.