Milan Čarňanský photo 1

Milan Čarňanský

1. 11. 1959
Spišská Nová Ves

Životopis autora

Milan Čarňanský sa narodil 1. novembra 1959 v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1975 až 1979 študoval na Strednej priemyselnej škole geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi. Po jej skončení pokračoval v rokoch 1979 až 1983 v štúdiu banskej geológie na Vysokej škole technickej v Košiciach. Po štúdiách pracoval v rokoch 1983 až 1992 ako geofyzik v podniku Geologický prieskum. V rokoch 1992 až 1994 bol nezamestnaný. Od roku 1994 pracuje ako úradník v štátnej správe. Prvé poviedky publikoval v literárnych časopisoch a novinách (Dotyky, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Nedeľná Pravda) a prezentoval sa aj na literárnych súťažiach Jašíkove Kysuce či Literárny Zvolen. Je členom literárneho združenia Spišská skupina. Žije a tvorí v Spišskej Novej Vsi.