Foto © Peter Procházka

Milan Ferko

14. 12. 1929
Veľké Rovné
—  26. 11. 2010
Bratislava
Milan Ferko, brat → Vladimír Ferko. Študoval na gymnáziách v Nitre a v Žiline, kde r. 1949 maturoval, potom absolvoval právo na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (1953), kde súčasne pracoval v ústredí Čs. zväzu mládeže a potom ako redaktor novín a literárnych časopisov: r. 1951 – 55 redaktor denníka Smena, 1955 – 56 týždenníka Kultúrny život, 1956 – 60 šéfredaktor mesačníka Mladá… Čítať ďalej