Milan Ferko

14. 12. 1929
Veľké Rovné
—  26. 11. 2010
Bratislava
Žáner:
dráma, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof) Historické romány a drámy Milana Ferka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 17 – 19.

CABADAJ, Peter: Nedožité 85. narodeniny Milana Ferka. (Zápisník).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 143 – 144.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XIV.

Autor neuved: Opustili nás – Milan Ferko. In: Knižná revue, roč. XX, 8. 12. 2010, č. 25, s. 15.

-jas-: Milan Ferko: Hľadanie raja. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 3.

VLNKA, Jaroslav: Keď sa krása hrá (Milan Ferko: Krásna hra). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 3. 2005, č. 6, s. 3.

-bk-: Pútavý obraz našich dejín. Milan Ferko: Staré povesti slovenské (História má mnoho tvárí). . In: Knižná revue, roč. XV, 19. 1. 2005, č. 2, s. 3.

SH: Zrkadlo doby. Milan Ferko: V západe o zvrchovanosť. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 135 – 136.

ŠAH: Pripomíname si. Milan Ferko – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 158 – 159.

VRBICKÁ, Eva – FERKO, Milan: S literárnym talentom v rodokmeni. Hovoríme so spisovateľom Milanom Ferkom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 83 – 90.

DRASTICH, Miloš: Hroby nedočítanosti. Ad.: Milan Ferko – O Slovanoch celkom opačne (SP č. 4/2000). Polemika. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 100 – 102.

ŠAH: Pripomíname si. Milan Ferko. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 158 – 159.

MORAVČÍK, Štefan – FERKO, Milan: O vesmírnom výsmechu, porubjakovskej sekere, platencoch a žľaboch. (Jubilejný rozhovor so spisovateľom Milanom Ferkom pri príležitosti jeho mladistvej, čerstvej 70-tky). In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 51 – 57.

HUDÍK, Pavol – FERKO, Milan: O Veľkej Morave, písomníctve, jazyku... (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 6. 9. 1995, č. 18, s. 12.