Milan Ferko

14. 12. 1929
Veľké Rovné
—  26. 11. 2010
Bratislava
Žáner:
dráma, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné

Životopis autora

Milan FERKO, brat → Vladimír Ferko. Študoval na gymnáziách v Nitre a v Žiline, kde r. 1949 maturoval, potom absolvoval právo na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (1953), kde súčasne pracoval v ústredí Čs. zväzu mládeže a potom ako redaktor novín a literárnych časopisov: r. 1951 – 55 redaktor denníka Smena, 1955 – 56 týždenníka Kultúrny život, 1956 – 60 šéfredaktor mesačníka Mladá tvorba a 1960 – 69 Slov. pohľadov, 1970 – 76 redaktor vydavateľstva Slov. spisovateľ, od r. 1976 profesionálny spisovateľ, r. 1993 šéfredaktor Slov. pohľadov, 1994 – 98 sekčný šéf na Ministerstve kultúry, od r. 1998 slobodný spisovateľ. Autor žánrovo pestrých básnických zbierok, prozaických i dramatických rozhlasových diel, určených deťom, mládeži a dospelým. Do literatúry vstúpil ako básnik zbierkami Zväzácka česť (1951), Víťazná mladosť (1953) a Husle a poľnica (1957), ďalej vydal zbierky Odkaz (1960), Svet na dlani (1961), Rovnováha (1966), Veselo pionieri (1955), Čarovné bubliny, Na Mars a späť (obe 1960), Snehový strom, Tajomstvo hračiek (obe 1963), Robí robot robotu (1964), Džimbala-bala-bala (1971), rozprávkové knižky Ružová rozprávka (1963) a Kam vtáci na noc odkladajú srdce (1978). K poézii pre deti sa neskôr vrátil v zbierke básní Krásna hra (2004). Staršej mládeži adresoval dobrodružné romány Tvoji bratia, Winnetou (1967), Pirátski králi a kráľovskí piráti (1968), Pirátske dobrodružstvá (1970), Rinaldo Rinaldini (1971), ako aj románové príbehy s autobiografickými prvkami Keby som mal pušku (1969) a Keby som mal dievča (1974), ktoré boli aj sfilmované. Významnú časť jeho prozaického diela vypĺňa historická tematika (najmä Veľkej Moravy) v románoch Svätopluk (1975), Veľkomoravské záhady (1990), Krádež svätoštefanskej koruny (1970), Jánošík (1978), Medzi ženou a Rímom (1980), v knihe príbehov Kráľovská pomsta a iné politické vraždy a záhadné úmrtia v našich dejinách (2005), v povesťových knižkách Staré povesti slovenské (1990), Nové povesti slovenské (1994), v drámach Pravda Svätoplukova (1985), rozhlasových hrách Pomsta Pribinova (1984), Obrana Metodova, Svadba Svätoplukova (obe 1985), Smrť Gorazdova, Nádej Mojmírova (obe 1986). Okrem toho je autorom ďalších próz i rozhlasových hier zo súčasnosti, venoval sa aj prekladaniu poézie z ruštiny, bulharčiny a srbochorvátčiny, je zostavovateľom knižky Sto slávnych Slovákov (1995). Vydal výber z vlastnej publicistiky V zápase o zvrchovanosť (2007). V r. 2010 vyšla životopisná bibliofília zachytávajúca tvorivé a životné míľniky tohto spisovateľa Hľadanie raja.