Milan Gonda

11. 1. 1954
Lučenec
Žáner:
próza, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Milan Gondar – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 156 – 157.

VLNKA, Jaro: Zaručené obmedzenia života (Milan Gonda: Život s r.o.) In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 5.

BEŇO, Ján: "Všednosť naša každodenná". Milan Gonda: Život s r. o. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 123 – 124.

FORRÓOVÁ, Martina: Hrdina z piesku, znásilnené slnečnice a oplodnení muži. Milan Gonda: Pieskový hrdina. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 111 – 112.