Milan Gonda

11. 1. 1954
Lučenec
Žáner:
próza, iné

Životopis autora

Vyštudoval knihovníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 2000 riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Autor knihy poviedok Pieskový hrdina (2002) a zbierky krátkych próz Život s.r.o. (2006). Pre Slov. rozhlas píše poviedky a scénky, publikuje v časopisoch a zborníkoch.