Milan Hamada photo 2

Milan Hamada

9. 9. 1933
Poprad-Veľká
—  13. 2. 2023
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, iné

Výberová bibliografia

ŠEDIVÝ, Róbert: Pán kolega (Spomienka na Milana Hamadu). In: Fraktál, roč. 6, 2023, č. 1 – 2, s. 25 – 28.

NAVRÁTIL, Martin: Drobná spomienka na MIlana Hamadu (Spomienka na Milana Hamadu). In: Fraktál, roč. 6, 2023, č. 1 – 2, s. 23 – 25.

BÍLIK, René: Bol iný. Za Milanom Hamadom (Spomienka na Milana Hamadu). In: Fraktál, roč. 6, 2023, č. 1 – 2, s. 20 – 23.

LALÍKOVÁ, Erika: Zodpovednosť za vyslovené slovo (Pocta Milanovi Hamadovi). In Romboid, roč. LVIII, č. 3 - 4, 2023, s. 12 - 13.

MATEJOVIČ, Pavel, MURÁNSKY, Martin: Milan Hamada: Som človek písanej kultúry (Rozhovor vyšiel v časopise Slovo v apríli 2004). In: Rozum, roč. V, č. 2, 2023, s. 62 – 67.

ŠÚTOVEC, Milan: Kultúrna misia Milana Hamadu. In: Rozum, roč. V, č. 2, 2023, s. 59 – 60.

MATEJOV, Fedor: Dokázal presadiť kritiku ako svojbytnú reflexiu. In: Rozum, roč. V, č. 2, 2023, s. 59.

MATEJOVIČ, Pavel: Odmietal chápať stalinizmus ako náhodný kaz. In: Rozum, roč. V, č. 2, 2023, s. 58 – 59.

OBERTOVÁ, Zuzana: K formovaniu modernej poľskej slovakistiky (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 3, s. 229 – 248.

PŇAČEKOVÁ, Alžbeta: Literárny kritik Milan Hamada: Normalizácia bola horšia ako väzenie (Rozhovor). In: Hospodárske noviny, príloha Magazín, roč. 6, 21. 8. 2020, č. 32, s. 6 – 11.

NAVRÁTIL, Martin: Autenticita, intelekt a ľudská účasť v kritike. In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 2, s. 50 – 55.

STANKOVÁ, Mária: Spor s básnikom alebo spor o kritiku? K polemike o básnickej zbierke Miroslava Válka Milovanie v husej koži. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 156 – 161.

ŠEDIVÁ, Róbert – HAMADA, Milan: Pri čítaní kladiem dôraz na svoj zážitok (Rozhovor, 2013). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 3, s. 104 – 114.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 307 – 312 .

ŠAH: Pripomíname si (Milan Hamada – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 153 – 154.

Autor neuved.: Katarína Ihringová, kol.: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. In: Pravda, 21. 7. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/399542-katarina-ihringova-kol-kulturne-premeny-ocami-milana-hamadu/

JAHELKA, Tomáš: Slovensko je súčasťou západnej kultúry. Štúrovci si osvojili presvedčenie, že sú jedinými reprezentantmi národa. Podobne ako niektorí politici dnes. In: Hospodárske noviny, 3. 12. 1015, č. 232, s. 7.

HOCHEL, Igor: To najlepšie z tvorby kontroverzného básnika. Vojtech Mihálik: Básnické dielo. (Retrokonfrontácie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 42 – 46.

GAVURA, Ján: Hamadov sprievodca po Mihálivom literárnom diele. Vojtech Mihálik: Básnické dielo. Retrokonfrontácie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 42 – 46.

MRÁZ, Peter: Na ceste (Slovenská literárna veda 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 34.

SZABÓ, Ivan – MRÁZ, Peter – BELANCOVÁ, Beáta: V kontexte života (Ján Štrasser: Byť svoj; Hamada, Milan: Odpovede; Cipár, Miroslav: Počmáraný život). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 22. 1. 2014, č. 2, s. 20 – 21.

GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

MRÁZ, Peter: Milan Hamada: Kritické komentáre III. (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 11. 12. 2013, č. 25 – 26, s. 9.

RÁCOVÁ, Veronika: Vzácne jubileum. In: Knižná revue, roč. XXIII, 18. 9. 2013, č. 19, s. 2.

ŠAH: Pripomíname si (Milan Hamada – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 9, s. 157 – 158.

-mf-: Prvá zo série (Kritické komentáre). In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 2.

DEBNÁR, Marek: Dejiny, presahy a konfrontácie (Slovenská literárna veda 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 31.

-mf-: Prehĺtanie zmyslu (spomienkové stretnutie). In: Knižná revue, roč. XXII, 18. 4. 2012, č. 8, s. 2.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXIV.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ZELINSKÝ, M.: Milan Hamada. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

MATEJOV, Radoslav: Otázky a odpovede (Hľadanie zmyslu. Dielo literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotové kritériá). In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 4.

MATEJOVIČ, P. – Hamada, M. – Muránsky, M.: Som človek písanej kultúry. In: Slovo. Spoločensko-politický týždenník, 6, 2004, č. 17.

ŠAH: Milan Hamada – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9, s. 156 – 157.

ŠÚTOVEC, M.: Milan Hamada 70. In: Slovenská literatúra, 50, 2003, č. 4.

PETRÍK, V.: Sizyfovský údel. In: Desaťročie nádejí a pochybností. Bratislava: Kalligram 2000, s. 228 – 232.

CHMELÁR, Eduard: Náš tip – Milan Hamada: Zrod novodobej slovenskej kultúry. In: Knižná revue, roč. VI, 28. 2. 1996, č. 4, s. 1.

JAVORKOVÁ, Monika – HAMADA, Milan: Ľudský život chápem ako permanentnú krízu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 2. 9. 1998, č. 18, s. 3.

MATEJOV, F.: M. Hamadu opus magnum. In: Rak, 1, 1996, č. 1.

RUSNÁKOVÁ, Ľ.: Milan Hamada (Personálna bibliografia). Poprad 1996.

CHROBÁKOVÁ, S.: Stanislava Chrobáková číta Milana Hamadu. In: Romboid, 30, 1995, č. 10.

JURČO, M.: Estetika ľudskosti a transcendencie. In: Romboid, 30, 1995, č. 10.

ZAJAC, P.: Sizyfovo šťastie. In: Kultúrny život, 29, 1995, č. 4.

MATEJOV, F.: Nad kritikami Milana Hamadu. In: Milan Hamada: Sizyfovský údel. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1994, s. 296 – 312.

MATEJOV, F.: Malá úvaha pri jubileu Milana Hamadu. In: Romboid, 29, 1994, č. 2.

HAMADA, M. – CHROBÁKOVÁ, S.: Rozhovor s Milanom Hamadom. In: Fragment, 7, 1993, č. 4.

PETRÍK, V.: Milan Hamada – kritik literatúry a spoločnosti. In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 5.

ŠPITZER, J.: Pocta. In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 5.

PERSTICKÁ, D. – PŘEROSTOVÁ, L.: Dominik Tatarka a ti druzí. Brno 1991, s. 52 – 57.

BAGIN, A.: Zamyslenie nad Hamadovým súborom. In: Priestory textu. Bratislava: Smena 1971, s. 221 – 227.

BAGIN, A.: Od kritiky k filozofii literatúry. In: Mladá tvorba, 1970, č. 1.

HAJKO, D.: Prekročiť básňou svet. In: Slovenské pohľady, 1970, č. 7.

NOGE, J.: Príspevok k výskumu literárneho baroka. In: Slovenská literatúra, 15, 1968, č. 2.

FELIX, J.: Nad súborom kritík Milana Hamadu. In: Romboid, 2, 1967, č. 2.