Milan Hamada photo 2

Milan Hamada

9. 9. 1933
Poprad-Veľká
—  13. 2. 2023
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, iné

Životopis autora

Milan HAMADA sa narodil 9. septembra 1933 vo Veľkej pri Poprade. Maturoval roku 1952 na gymnáziu v Kežmarku, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave slovenčinu, literárnu vedu a ruštinu (1952 – 1957). Bol redaktorom vo vydavateľstve Osveta v Martine, od roku 1954 ašpirantom v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde pracoval do roku 1972 ako vedecký pracovník. V rokoch 1969 – 1970 externe prednášal slovenskú literatúru na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Roku 1969 sa stal šéfredaktorom Literárneho života, ten však po niekoľkých číslach komunistický režim zakázal. Roku 1972 musel po previerkach z Ústavu slovenskej literatúry SAV odísť a mal zákaz publikovať. Zamestnal sa v Slovenskej pedagogickej knižnici. Tam pracoval do roku 1990, potom sa vrátil do Ústavu slovenskej literatúry. V rokoch 1990 – 1992 externe prednášal na Filozofickej fakulte UK staršiu slovenskú literatúru, od roku 1993 bol na úväzok aj pracovníkom Trnavskej univerzity. Na Fakulte humanistiky mal prednášky z dejín kultúry. Neskôr prešiel na Trnavskú univerzitu definitívne.