Milan Jedlička

27. 9. 1947
Zeleneč
—  16. 4. 2008
Galanta
Žáner:
poézia

Životopis autora

R. 1962 – 66 študoval na Strednej priemyselnej škole v Trnave, 1977 – 82 odbor ekonomické informácie a kontrola na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. R. 1966 pôsobil ako technik v Drevine v Trnave, 1966 – 69 v elektrárni Jaslovské Bohunice, 1969 – 71 vo Vítkovických železiarňach a strojárňach v Ostrave, 1971 – 82 v Skloplaste, 1982 – 88 v Tatraskle, od r. 1988 prednášal marketing, marketingovú stratégiu a manažérstvo podniku na Katedre manažmentu a kvality Materiálovo-technologickej fakulty Slov. technickej univerzity v Trnave. Od roku 2000 prednášal na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a v tom istom roku pôsobil aj ako prorektor tejto univerzity. Básne publikoval od r. 1964 časopisecky, knižne debutoval básnickou zbierkou Dolina (1992). Výbery z dovtedy nepublikovanej poézie vyšli v zbierkach Kontinuita (1997), Polnoc – koniec či začiatok?! – Smädné dažde (1999 - dvojzbierka), Obrazová príloha (2000) a Prietočné hodiny (2003). Venoval sa aj písaniu odbornej literatúry, je autorom monografií, učebných textov a i. publikácií. Zomrel roku 2008.