Foto © Peter Procházka

Milan Jurčo

6. 4. 1931
Východná
—  24. 6. 2012
Banská Bystrica
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu
Milan Jurčo sa narodil 6. apríla 1931 vo Východnej. V r. 1946 – 47 študoval na obchodnej škole v Liptovskom Mikuláši, 1947 – 48 na obchodnej akadémii v Košiciach, 1949 – 51 na Vyššej hospodárskej škole, 1952 – 55 slovenčinu, dejepis a občiansku náuku na Pedagogickej fakulte UK, 1955 – 58 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V r. 1951 – 52 pracoval ako referent v závode Investa v Bratislave, 1955 – 56 učiteľ v Ružomberku, 1956 – 59 asistent na Katedre slovenčiny Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici, 1959 – 61 prof. na Strednej… Čítať ďalej