Milan Jurčo

6. 4. 1931
Východná
—  24. 6. 2012
Banská Bystrica
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu

Napísali o autorovi

Jurčov prínos do literárnovedného výskumu je evidentný. V oblastiach, ktorým sa
venoval systematicky, teda v literatúre pre deti a mládež a v literatúre faktu, sa vypracoval
346 Slovenská literatúra, 59, 2012, č. 4
na autoritu, s ktorou sa rátalo a ktorej mienka sa rešpektovala. Často bol prvolezcom
(najmä v literatúre faktu) a aj z jeho poznatkov sa vytvárala teoreticky a metodologicky
zdôvodnená koncepcia. V jeho poznávacom procese bol prítomný etický princíp, ktorý sa
naplno prejavil v poslednej publikácii. V čase zosilnených režimistických tendencií mal
svoje oprávnenie a postupne nadobudol principiálnu hodnotu. Bol to čas, keď bolo treba
brániť nielen skutočné umelecké, ale aj ľudské hodnoty. .
Vladimír Petrík in Slovenská literatúra, 2012, č. 4