Milan Jurčo

6. 4. 1931
Východná
—  24. 6. 2012
Banská Bystrica
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu

Výberová bibliografia

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXX.

ČOMAJ, Ján: Milan Jurčo: Obnažovanie koreňov (Paralely života, tvorby a reflexií Juraja Kuniak). (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 124.

PETRÍK, Vladimír: Obnažovanie koreňov (Autorsky spracoval Milan Jurčo). In: Knižná revue, roč. XVIII, 12. 3. 2008, 6, s. 11.

PETRÍK, Vladimír: Atraktívna prezentácia vedy (Milan Jurčo: Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 3.

ŠAH: Ladislav Ballek. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 155 – 156.

ONDRÁŠ, Miloš: V silovom pôsobení fikcie a faktu (Milan Jurčo: Paradoxný svet literatúry faktu). In: Knižná revue, roč. X, 22. 11. 2000, č. 24, s. 5.

SLIACKY, Ondrej: Hodnotová výzva (Milan Jurčo: Dotyky a prieniky nad textami diel literatúry pre deti a mládež). In: Knižná revue, roč. VIII, 14. 10. 1998, č. 21, s. 3.

WINKLER, Tomáš: Vždy hovoriť pravdu. Milan Jurčo: Dotyky a prieniky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 133 – 134.