Milan Kenda

19. 11. 1937
Ostrava (Česko)
Pseudonym:
Milan Dekan, Milan Smrekovica, M. Ostravský
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, iné

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2019. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov. Literatúra pre deti a mládež: Cena Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti (Milan Kenda: Gúľala sa ku mne guľa). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 12.

KOŠKOVÁ, Hana: Aktuálne zbojnícke žartovačky (Milan Kenda: Zbojnícke árie z hôr do tramtárie. Popevky, prekáračky a mudrlantstvá). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 2. 9. 2020, č. 29 – 30, s. 21.

KOŠKOVÁ, Hana: Knižka, pri ktorej sa deti nudiť nebudú (Milan Kenda: Gúľala sa ku mne guľa). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 13.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách (Milan Kenda / Aforoaféry). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 98 – 99.

MICHELKO, Roman – KENDA, Milan: Vyznávam tézu "písanie je svedectvo" (Rozhovor s jubilujúcim spisovateľom Milanom Kendom). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 5.

ŠAH: Milan Kenda – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 155 – 156.

ČOMAJ, Ján: Milan Kenda / Meluzína Jozefína. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 121.

SZABÓ, Ivan: Literatúra do každého počasia (Slovenská literatúra faktu 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 30.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXII.

-lč-: Biblioglosár (Milan Kenda: Krtko ryje vrtko). In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 3.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

MATEJOV, Radoslav: Lupa humoristu (Milan Kenda: Epidrámy a Epidraky). In: Knižná revue,  roč. XIX, 11. 11. 2009, č. 23, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXIII.

MATEJOV, Radoslav: Klobúk plný života (Milan Kenda: Rok nakúka spod klobúka). In: Knižná revue, roč. XIX, 1. 4. 2009, č. 7, s. 5.

ČOMAJ, Ján: Milan Kenda: Usmievavý jeleň. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2006, č. 11, s. 120 – 121.

ŠAH: Milan Kenda – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 159.