Milan Lechan

16. 3. 1943
Michalovce
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, iné
Po maturite na gymnáziu v Humennom (1960) študoval r. 1960 – 65 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1967 – 95 pracoval ako redaktor Vydavateľstva Osveta v Martine, od 1996 pôsobi v Knižnom centre v Žiline. Debutoval zbierkou aforizmov Je to láska? (1970), ktorá bola samostatným zv. širšie koncipovaného zborníka Stretnutie IV. Ďalšia kniha Smiem prosiť? (1978) je mozaikou krátkych próz, veršovaných textov, aforizmov, sentencií a alúzií. Autor básnických zbierok Žena, ulica, dlaň, kosť (1982), Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča… Čítať ďalej