Milan Polák

16. 1. 1932
Lenartovce
Pseudonym:
Marián Petrík
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

ŠAH: Milan Polák – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 156 – 157.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXII.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Milan Polák: Divadlo. Jeho cesta dejinami. In: Knižná revue, roč. XX, 31. 3. 2010, č. 7, s. 10.

ČOMAJ, Ján: Milan Polák: Mária Kráľovičová (Portrét herečky). (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 122.

KOŠŤÁLOVÁ, Marcela: Divadlo ako zrkadlo doby a mravov (Stanislav Vrbka, kritik bez kompromisov. Zostavil Milan Polák). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 11.

FERUSOVÁ, Milan: Krátke dejiny divadla (Sprievodcovia divadlom). In: Knižná revue, roč. XV, 11. 5. 2005, č. 10, s. 11.

JANÍK, Pavol: Prepotrebná publikácia. Milan Polák: Krátke dejiny divadla. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 121 – 1221.

ŠAH: Milan Polák – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 157.