Foto © Peter Procházka

Milan Resutík

22. 10. 1941
Uzovská Panica
Po absolvovaní gymnázia v Novom Meste nad Váhom študoval rumunčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Čs. rozhlase v Bratislave, r. 1990 – 92 bol veľvyslancom ČSFR v Rumunsku, 1993 – 96 Slov. republiky v Rumunsku a v Moldavskej republike, 1998 – 2000 riaditeľom Literárneho informačného centra v Bratislave, je redaktorom a vydavateľom mesačníka i vydavateľstva Dilema. Prekladá z rumunčiny (D. R. Popescu, H. Lovinescu a i.), maďarčiny (Á. Göncz a i.) a češtiny (O. Pavel, J. Mahen a i.). Početné preklady, recenzie, úvahy a publicistické… Čítať ďalej