Milan Richter photo 2

Milan Richter

25. 7. 1948
Bratislava
Žáner:
dráma, editorská činnosť, poézia, iné

Výberová bibliografia

FARKAŠOVÁ, Etela: O slovensko-rakúskej literárnej spolupráci. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 11. 2020, č. 41 – 42, s. 18.

HAJKO, Dalimír: Milan RIchetr: Storočie, krté stoočie. Príbehy zo súkromných dejín 20. storočia (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 121 – 124.

ŠPAČEK, Jozef: Sedme viet o siedmich knihách (Milan Richter / Krátky nešťastný život Marilyn Monroe). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 109 – 110.

BÁTOROVÁ, Mária: Namiesto laudácie (analýza venovaná jubielu – 70. narodeninám – Milana Richter vznikla na pôde Klubu nezávislých spisovateľov). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 67 – 70.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Dve zaujímavé stretnutia (Trnavská poetika v treťom roku svojho trvania). In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 2.

-ez-: Slovenská literatúra na Viedenskej univerzite (M. Bátorová, E. Farkašová, M. Richter). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 15.

ŠAH: Pripomíname si v júli: Milan Richter – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 311.

ŠIMON, Ladislav: Kafka ako Kafka? Milan Richter: Kafka a Kafka. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 1, s. 78 – 80.

Autor neuved.: Milan Richter (*1948). In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 3 – 4, s. 40.

Autor neuved.: Knižné leto... (V Letnej čitárni U červeného raka). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 2.

-bb-: Dve mestá (Bratislava a Istanbul...). In: Knižná revue, roč. XXIV, 1. 10. 2014, č. 20, s. 2.

ŠAH: Milan Richter – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 317.

HOCHEL, Igor: Slovakistika v Madride. In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 8.

-báb-: Slovenská literatúra v zahraničí. In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 9.

-flp-: Zo sveta Kníh: Björnsonova cena Milanovi Richterovi. In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 59

Autor neuved.: Slovenský knižný rok 2008 (Cena Jána Hollého za preklad poézie). In: Knižná revue – príloha,  roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. IV.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XI.

Redakcia RSL: Blahoželáme (k životnému jubileu). In: Revue slovenskej literatúry, roč. XLIV, 2008, č. 3.

VLNKA, Jaroslav: Odkrývanie záhad vlastnej tvorby. Milan Richter: Tajomstvá dokorán (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 17. 12. 2008, č. 26, s. 5.

PROKEŠOVÁ, Viera – RICHTER, Milan: Ďakujem, hoci to možno aj bolelo (Rozhovor).  In: Knižná revue, roč. XVIII, 2. 7. 2008, č. 14 – 15, s. 12.

-r- – RICHTER, Milan: Richterov Anjel s čiernymi krídlami v Izraeli (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 2. 2006, č. 4, s. 7.

Autor neuved. – RICHTER, Milan: Vydavateľšstvo MilaniuM (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 9. 11. 2005, č. 23, s. 8.

SABO, Róbert: O básni a jej preklade. In: Knižná revue, roč. XIV, 26. 5. 2004, č. 11, s. 2.

ŠAH: Milan Richter – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 316 – 317.

ŠAH: Milan Richter – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 318.

CHMELÁR, Eduard – RICHTER, Milan: O poézii, arturovi Lundkvistovi a Nobelovej cene (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 5. 6. 1996, č. 11, s. 12.