Milan Rúfus photo 2

Milan Rúfus

10. 12. 1928
Závažná Poruba
—  11. 1. 2009
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

ADÁMAŤ, Jozef: Pred desiatimi rokmi zomrel Milan Rúfus (Marginálie k jeho poézii). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXVIII.), 2019, č. 1, s. 60 – 62.

GALLIK, Ján: Predvoj slovenskej a českej katolíckej moderny. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 101.

MIŠÁK, Peter: Keď sa povie Milan Rúfus (Zamyslenie o pohyboch významov básnického diela barda). In: Slovensko, roč. 40, zima 2018, s. 38 – 39.

MIŠÁK, Peter: Keď sa povie Rúfus (K nedožitému 90. výročiu narodenia). In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  s. 10.

HAJKO, Dalimír: Žalm pre Milana Rúfusa (10. 12. 1928 – 11. 1. 2009). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 18 – 20.

GRZNÁROVÁ, Iveta: Básnik svoj smútok našiel už v detstve (90. výročie narodenia Milana Rúfusa). In: Hospodárske noviny – príloha Magazín, roč. 4, 7. 12. 2018, č. 48, s. 28 – 31.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 310.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

PETRÍKOVÁ, Martina: Osobné alebo rodinné dejiny čítania (Zamyslenie nad niektorými textami Pavla Dobšinského, Milana Rúfusa a Martina Braxatorisa-Sládkoviča). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 2, s. 60 – 62.

ŠAJDOVÁ, Ľuba: S Milanom Rúfusom blízko jeho príbehu Veľkého ticha. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 43 – 50.

(ZV): Milan Rúfus: Modlitbičky (Koncert / podujatie, Evanjelický kostol Ružomberok). In: Sme, roč. 25, 26. 11. 2017, č. 271 , s. 12.

ŠVANTNER, Ján: S Rúfusom k ľudskosti a k pravde. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 61 – 66 a 68.

JUHÁSOVÁ, Jana: Od symbolu k latencii. Dve podoby spirituálneho diskurzu (M. Rúfus, E. J. Groch). In: Od symbolu k latencii : spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016, s. 25 – 47.

GERMUŠKOVÁ, Marta: Slovo a mlčanie v slovenskej poézii. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 55 – 64.

FELDEK, Ľubomír: NEchcel som o plytkom bôli húsť. Niekoľko spomienok na Milana Rúfusa (10. 12. 1928 – 11. 1. 2009). In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 1, s. 19 – 21.

KAČALA, Ján: Tisíc ráz opakovaná chyba prestáva byť chybou? Alebo o názve básnickej zbierky Až dozrieme. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 153 – 154.  

MATEJOV, Radoslav: Zázraky poézie. In: Knižná revue, roč. XXII, 21. 3. 2012, č. 6, s. 7.

GÁFRIK, Michal: Z Rúfusových listov. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 2, s. 25 – 26 – 27.

PETRÍKOVÁ, Martina: Ako stopy zmslu v pamäti národa. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 3, s. 39 – 41.  

PAVLIGOVÁ, Mária: "Presahovať duchom svoje vlastné intimity". Milan Rúfus: Dielo XIV – Kniha žalmov, Jeremiášov nárek. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 3, s. 35.

PETRÍKOVÁ, Martina: Anjelské obrazy a slová. Milan Rúfus: Anjeličku, môj strážničku. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 3, 2011, s. 34 – 35,  č. 2, s. 39 – 41.

-báb-: Slovenská literatúra v zahraničí. In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 9.

MATEJOV, Radoslav: List z ľudského stromu. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 1.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. IX – X.

PODRACKÁ, Dana: Imrich Vaško: Milan Rúfus. In: Knižná revue, roč. XX, 12. 5. 2010, č. 10, s. 1.

Autor neuved.: Vyšla kniha Milan Rúfus. In: Knižná revue, roč. XX, 28. 4. 2010, č. 9, s. 2.

VAŠKO, I.: Milan Rúfus. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2010.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXIII.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. X.

OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ, Slavomíra: Milan Rúfus: Ako stopy v snehu.In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 3. 2009, č. 5, s. 1.

GREŠO, Ján: Rozlúčka s Milanom Rúfusom (vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave 17. janára 2009 – pohrebná kázeň). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 123 – 127.

KUNIAK, Juraj: Ľútoriadky. Poďakovanie za prameň. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 122 – 123.

SUBALLYOVÁ, Ľubica – RÚFUS, Milan: Výpoveď ako svedectvo. Aj slzy básnikove sú ním (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 42 – 56.

BÁTOROVÁ, Mária: Fenomén Rúfus, hodnota a význam jeho diela pre 20. a 21. storočie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 47 – 52.

MILČÁK, Ján: Veľká malá knižka. Milan Rúfus: Anjeličku, môj strážničku (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 2. 2009, č. 3, s. 5.

PODRACKÁ, Dana: Mať čisto za sebou (Milan Rúfus 10. decembra 1928 – 11 januára 2009). In: Knižná revue, roč. XIX, 21. 1. 2009, č. 2, s. 1.

STANISLAVOVÁ, Z.: Milan Rúfus. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAGALOVÁ, Gabriela: Vernosť až za hrob. Milan Rúfus: Vernosť. (Recenzia) In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 5, s. 42 – 44.

GÁFRIK, Michal: Útrapy z pragmatickej etiky. In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 2, s. 13 – 16.

HERMIDA de BLAS, Alejandro: Esejistika Milana Rúfusa ako kľúč k jeho básnickej tvorbe. In: Tvorba, roč. XVIII. (XXVII.), 2009, č. 1, s. 10 – 12.

GÁFRIK, Michal: Básnik ľudského univerza. In: Tvorba, roč. XVIII. (XXVII.), 2009, č. 1, s. 8 – 9.

HERMIDA de BLAS, Aljandro: Zázračná moc Rúfusovej poézie. In: Tvorba, roč. XVIII. (XXVII.), 2009, č. 1, s. 7 – 35.

GREŠO, Ján: Rozlúčka s Milanom Rúfusom vo Veľkom evanjelickom kostole 17. januára 2009. In: Tvorba, roč. XVIII. (XXVII.), 2009, č. 1, s. 1 – 3.

Autor neuved.: Narodeniny Milana Rúfusa. In: Knižná revue, roč. XVIII, 3. 12. 2008, č. 25, s. 1.

-dp-: Rúfusova poézia v Štokholme. In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 7. 2008, č. 16 – 17, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

PODRACKÁ, Dana – ŠTROBLOVÁ, Jana: Tri otázky českej poetke Jane Štroblovej (preklady Rúfusovej poézie v češtine). In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, Spravodajca, 1/2008, s. III.

SUBALLYOVÁ, Ľubica: Po celý rok s poéziou Milana Rúfusa. In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, Spravodajca, 1/2008, s. III.

PODRACKÁ, Dana: Konferencia o Milanovi Rúfusovi na Unierzite Complutense v Madride. In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, Spravodajca, 1/2008, s. I.

WANKEOVÁ, Jarmila: Poézia Milana Rúfusa na 14. medzinárodnom knižnom veľtrhu a literárnom festivale Svet knihy Praha 2008. In: Knižná revue, roč. XVIII, 21. 5. 2008, č. 11, s. 9.

PODRACKÁ, Dana – RÚFUS, Milan: Báseň je zjednotenímč loveka s Tajomstvom (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 23. 4. 2008, č. 9, s. 3.

RESUTÍK, Milan: Bohatá žatva rumunského slovakistu (V preklade Cornelia Barboricu vyšli Milan Rúfus a Dušan Mitana). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 1. 2008, č. 3, s. 9.

-hlav-: Radosť s hĺbavosťou. Milan Rúfus – František Hrubín: Hrnček var! (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 1. 2008, č. 3, s. 5.

PODRACKÁ, Dana: Milan Rúfus: Vernosť. In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 3. 2007, č. 7, s. 1.

HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: RAK, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Báseň – to je spoveď. Milan Rúfus: Báseň a čas. (Recenzia). In: RAK, roč. XII, 2007, č. 2, s. 53 – 54.

ŠABÍK, Vincent: Spoločenstvo poézie. (Laudatio: Milan Rúfus – nositeľ Ceny Pavla Straussa). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 7 – 8.

VLNKA, Jaroslav: Nový pohľad na staré rozprávky (František Hrubín: Dvakrát sedem rozprávok. Prebásnil Milan Rúfus). In: Knižná revue, roč. XVI, 20. 12. 2006, č. 26, s. 5.

GÁBOROVÁ, Margita: Básnické svety Tomasa Trnaströmera a Milana Rúfusa. In: Knižná revue, roč. XVI, 4. 7. 2006, č. 14 – 15, s. 6.

PETRÍK, Vladimír (z laudatia): Cena KNS za rok 2005. Milan Rúfus: Báseň a čas. (Kronika). In: RAK, roč. XI, 2006, č. 7, s. 48.

MARČOK, Viliam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

VALLOVÁ, Miroslava – RÚFUS, Milan: Báseň, to je spoveď (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 21. 12. 2005, č. 26, s. 12.

MARČOK, Viliam: Milan Rúfus: Báseň a čas (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13, s. 1.

HOCHEL, I.: Milan Rúfus. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

MORAVČÍK, Štefan: Milan Rúfus: Báseň a čas (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 109.

ŠABÍK, Vincent: Čítanie závetu. Milan Rúfus: Báseň a čas. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 121, 2005,  č. 9, s. 127 – 132.

KOTULIAKOVÁ, Tatiana: Slovenská poézia v Madride (M. Rúfus: Zvony; J. Zambor: Melancholický žrebec). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 7.

ZAMBOR, Ján: Poézia ako reflexívne obnažovanie pravdy. O novšej tvorbe Milana Rúfusa (Krátená verzia predslovu k tretiemu zväzku spisov M. Rúfusa: Dielo III). In: Knižná revue, 28. 4. 2004, č. 9, s. 6.

-rm-: Hviezdičky na stole (Milan Rúfus: Dielo II). In: Knižná revue, 28. 4. 2004, č. 9, s. 3.

MARČOK, Viliam: Nakoniec to najlepšie (Milan Rúfus: Život básne a báseň života – Úvahy o umení. In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 3. 2003, č. 6, s. 3.

SUBALLYOVÁ, Ľubica: Milan Rúfus: Čakanka. MIlan Rúfus: Studnička. (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 1.

ŠAH: Milan Rúfus – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 158.

CHMELOVÁ, Michaela: Premeny Rúfusovej zbierky Až dozrieme. In: RAK, roč. VIII, 2003, č. 11 – 12, s. 54 – 60.

ŠABÍK, Vincent: S vyhraneným postojom. Milan Rúfus: Život básne a báseň života. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 1, s. 135 – 137.

MARČOK, Viliam: Zaujímavý pohľad na mysliteľské úsilie Milana Rúfus (Karol Nandrásky: Milan Rúfus – poeta sacer v rozhovore so životom). In: Knižná revue, roč. XII, 1. 5. 2002, č. 9, s. 5.

POVCHANIČ, Štefan: Z nových prekladov slovenskej poézie do francúzštiny. II. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 114 – 125.

ČERTÍK, Jozef: Rúfusovo čítanie Kompánka. Milan Rúfus – Vladimír Kompánek: Po čom to chodíme. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 120 – 122.

MATEJOV, Radoslav: Milan Rúfus – Vladimír Kompánek: Po čom to chodíme. Milan Rúfus: Čas plachých otázok. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 28. 11. 2001, č. 24, s. 1.

-r-: Niet tu prázdnych slov (Milan Rúfus: Život básne a báseň života). Rozhovor zo zodpovedným redaktorom záverečného súboru úvah o umení, literárnym vedcom Vladimírom Petríkom. In: Knižná revue, roč. XII, 30. 10. 2002, č. 22, s. 8.

ŠABÍK, Vincent: Po čom to chodíme. Krajina pamäti. (M. Rúfus – V. Kompánek: Po čom to chodíme). In: Knižná revue, roč. XI, 19. 9. 2001, č. 19, s. 4.

ŠABÍK, Vincent: Krajina pamäti. Slovakia antiqua – terra nostra (úryvok). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 19 – 23.

Autor neuved.: Rozprávka  – soľ života (Slová, čo oťaželi časom... Milan Rúfus: Deťom). In: Knižná revue, roč. X, 6. 12. 2000, č. 25, s. 11.

FARKAŠOVÁ, Etela: Milan Rúfuš: Rozhovory so sebou a s tebou (zost. Vincent Šabík). Môj tip. In: Knižná revue, roč. X, 29. 3. 2000, č. 7, s. 1.

DRŽKOVÁ, Anna – RÚFUS, Milan: Milan Rúfus: Rozhovory so sebou a s tebou (Z rokov 1992 – 1999). (Úryvky sú z knihy Rozhovory so sebou a s tebou II.). In: Knižná revue, roč. X, 5. 1. 2000, č. 1, s. 4.

FARKAŠOVÁ, Etela: Milan Rúfus: Rozhovory so sebou a s tebou. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 3. 1999, č. 5, s. 1.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

JAVORKOVÁ, Monika: Vedieť byť je básňou, ktorá sa píše najťažšie (Milan Rúfus: Vážka). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 5.

PODRACKÁ, Dana – RÚFUS, Milan: Nijaká osudová chyba neostane premlčaná (Rozhovor s básnikom). In: Knižná revue, roč. VIII, 24. 6. 1998, č. 13, s. 4.

FARKAŠOVÁ, Etela: Básnik smútku a mlčania (Milan Rúfus: Žalmy o nevinnej; Život a dielo Milana Rúfusa). In: Knižná revue, roč. VIII, 10. 6. 1998, č. 12, s. 3.

GAVURA, Ján: Prosba ako akt pokory. Milan Rúfus: Žalmy o nevinnej. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 5, s. 69 – 70.

ŠABÍK, Vincent: Obkružovanie tajomstva. Milan Rúfus: Žalmy o nevinnej. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 275 – 279.

ZBRUŽ, Kamil: Biblioglosár – Milan Rúfus: Čítanie z údelu. In: Knižná revue, roč. VI, 6. 11. 1996, č. 22, s. 5.

BÁBIKOVÁ, Marta – ŠABÍK, Vincent: Pestovať záhradu ľudskosti (M. Rúfus: Epištoly staré i nové). Rozhovor + úryvok z knihy. In: Knižná revue, roč. VI, 6. 11. 1996, č. 22, s. 4.

PUCHALA, Vlado: Doživotné detstvo (Milan Rúfus: Modlitby za dieťa). In: Knižná revue, roč. VI, 14. 2. 996, č. 3, s. 5.

HEVEŠIOVÁ, Jana: Závisťou sa neradno zapodievať (So siedmimi slovenskými spisovateľmi hovoríme o dvoch dominantných ľudských postojoch: K. Zbruž, D. Dušek, V. Šikula, A. Ferko, M. Rúfus, L. Ballek, P. Jaroš). In: Knižná revue, roč. VI, 31. 1. 1996, č. 2, s. 16.

PODRACKÁ, Dana: Úžas oslovenia. In: Slovenské pohľady, č. 3, 1996.

ŠMATLÁK, Stanislav: Radosť zaplatená trýzňou. In: Bibiana, 4, č. 1, 1996.

KOPÁL, J.: Žánrový variant poetickej rozprávky. In: Romboid, 30, č. 5, 1995.

ŠMATLÁK, S.: Nech je trocha veselšie na tomto chorom svete. In: Bibiana, 3, č. 1, 1995.

ŠMATLÁK, S.: Plodonosné sloje detstva. In: Bibiana, 2, č. 1, 1994.

NOGE, J.: Literatúra v literatúre. In: Bratislava 1988.

NOGE, J.: Dvojhlas ľudského porozumenia. In: Zlatý máj, 30, č. 9, 1986.

MARČOK, V.: Milan Rúfus. Bratislava 1985.

RÚFUS, M.: Trinásta komnata každého z nás. In: Poliak, J.: Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava 1978.

BAGIN, A.: Básnik mravného záväzku. In: Romboid, 13, č. 7, 1978.

BAGIN, A.: Buď spravodlivosť tvoja, rozprávka. In: Zlatý máj, 20, č. 7, 1976.

ŠMATLÁK, S.: Pozvanie do básne. Stretnutia s poéziou Milana Rúfusa a Miroslava Válka. Bratislava 1971.