Milan Šimečka

6. 3. 1930
Nový Bohumín (Česko)
—  24. 9. 1990
Praha (Česko)
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, publicistika

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

KUHNOVÁ, Daniela: Predstavujeme vydavateľskú činnosť Nadácie Milana Šimečku. In: Knižná revue, roč. X, 8. 11. 2000, č. 23, s. 8.