Milan Šmelko

5. 1. 1954
Dobšiná
Milan ŠMELKO r. 1972 maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Dobšinej, 1972 – 77 študoval na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1977 – 91 pracoval v Agrostave Martin, poľnohospodárskom družstve v Mošovciach, na Okr. poľnohospodárskej správe v Martine, z toho 1980 – 81 vojenská prezenčná služba, od 1991 komerčný právnik vo Vrútkach. Verše publikoval časopisecky v Slov. pohľadoch, literárnej… Čítať ďalej