Foto © Peter Procházka

Milan Šútovec

12. 9. 1940
Martin
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, próza, publicistika, scenáristika
Milan ŠÚTOVEC v rokoch 1955 – 1958 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine, 1959 – 1964 slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od 1962 redaktor Kultúrneho života, 1963 – 1970 redaktor Slovenských pohľadov, 1970 – 1972 redaktor teoretickej literatúry vo vydavateľstve Tatran, od 1972 vedecký ašpirant v Literárnovednom ústave SAV, od 1978 vedecký pracovník (CSc.). Od 1962 publikoval v Kultúrnom živote, v Slovenských pohľadoch, neskôr aj v Romboide literárnu kritiku, prechodne aj prózu, v akademickej Slovenskej literatúre… Čítať ďalej

Stránky