Milan Šútovec

12. 9. 1940
Martin
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, próza, publicistika, scenáristika

Diela - Literárna veda

Počet nájdených kníh: 11
1999,
 1. vydanie

O epickom diele

1982,
 1. vydanie

Romány a mýty

Martin M. Šimečka
Ľubomír Lipták
Pavel Matejovič
2004,
 Francúzsky jazyk

La Slovaquie face á ses héritages