Milan Šútovec

12. 9. 1940
Martin
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, próza, publicistika, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Milan Šútovec – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 9, s. 152 – 153.

ŠAH: Pripomíname si (Milan Šútovec – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 158.

DEBNÁR, Marek: Dejiny, presahy a konfrontácie (Slovenská literárna veda 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 29.

KENDRA, Milan: Medzi realitou a snom, dejinami a mýtom. Milan Šútovec: Mýtus a dejiny v próze naturizmu. (Recenzia). In: Rak, roč. XII, 2007, č. 8, s. 40 – 44.

HOCHEL, Igor: Precízne interpretačné sondy (Milan Šútovec: Mýtus a dejiny v próze naturizmu). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 3.  2006, č. 6, s. 3.

ŠAH: Milan Šútovec – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 158 – 159.

GÁLIS, Vladislav: Sväté ostatky. Milan Šútovec: Demokratické ovzdušie a politický smog – Rozhovory a state 1989 – 2001. (Recenzia). In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 11 – 12, s. 92 – 93.

ŠAH: Milan Šútovec – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 158.

BÍLIK, René: Šútovec, Milan: O epickom diele. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 267 – 268.

KUZMÍKOVÁ, Jana: Rozhovor s Milanom Šútovcom, bývalým prozaikom, literárnym kritikom, vedcom a politikom, nositeľom Výročnej ceny AOSS za rok 1999. (Komu načim, komu nie). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 7, s. 32 – 37.

PETRAŠKO, Ľudovít: Ako občan aj vedec. Milan Šútovec: Zo šedej zóny. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 118 – 119.

BERACKOVÁ, Dáša: Mať čisté svedomie (Milan Šútovec: Zo šedej zóny). In: Knižná revue, roč. IX, 10. 11. 1999, č. 23, s. 5.

ŠTRASSER, Ján – ŠÚTOVEC, Milan: Rozhovor s Milanom Šútovcom. In: Rak, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 6 – 20.