Milan Thomka Mitrovský

1. 7. 1875
Martin
—  30. 10. 1943
Martin
Žáner:
esej, odborná literatúra, próza

Výberová bibliografia

KRAJANOVÁ, Kristína: Múzy v temnosvite Milana Mitrovského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 38 – 51.