Milan Thomka Mitrovský

1. 7. 1875
Martin
—  30. 10. 1943
Martin
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, próza

Životopis autora

Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Bratislave, v r. 1894 – 96 na Akadémii výtvarných umení v Prahe, r. 1896 – 98 v Mníchove, r. 1898 – 1901 absolvoval študijný pobyt v Taliansku. Po štúdiách žil striedavo vo Viedni a v Martine, od r. 1914 len v Martine. Ako výtvarník vytvoril množstvo portrétov slov. spisovateľov (S. H. Vajanský, Š. Krčméry, J. Smrek, E. M. Šoltésová, V. Roy, A. Plávka a i.), umelcov a politikov. V poprevratovom období sa pod vplyvom styku s mladými literátmi začal intenzívnejšie venovať aj literárnej tvorbe. V Národných novinách a Slov. pohľadoch uverejňoval glosy a úvahy na rozličné témy. V r. 1923 – 28 vychádzali jeho Listy bratislavským felibrom. Súbežne písal autobiografické prózy, vydané pod názvom Pani Helène (1930). Z 30. rokov pochádzajú jeho aforistické zápisky o umení, z ktorých sa však zachoval iba zlomok, a rozsiahlejšia novela Intonácie jari. Z rukopisnej pozostalosti vyšiel výber z jeho diela pod názvom Viola d’amour (1970).