Milan Vároš photo 1

Milan Vároš

30. 3. 1937
Bytča
Žáner:
literatúra faktu

Výberová bibliografia

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách (Milan Vároš / Osudy korunovačných klenotov a pšrkov vo víre dejín). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 114 – 115.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

ŠAH: Milan Vároš – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 157 – 158.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách (Milan Vároš / Osudy umeleckých zbierok). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 119.

SZABÓ, Ivan: Milan Vároš: Osudy umeleckých zbierok (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 20 – 21.

RUSŇÁKOVÁ, Petra – VÁROŠ, Milan: Lákajú ma neznáme témy (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 22 – 23.

-rm-: Príbehy umenia (Milan Vároš: Velikáni výtvarného umenia). In: Knižná revue, roč. XXV, 3. 6. 2015, č. 11, s. 2 – 3.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 34.

SZABÓ, Ivan: Maliarske diela (Osudy umeleckých diel a ich tvorcov). In: Knižná revue, roč. XXII, 2. 5. 2012, č. 9, s. 21.

ŠAH: Milan Vároš – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 159.

CABADAJ, Peter: Do vašej pozornosti : z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev . In: Knižnica, roč. XIII, č. 5 (2012), s. 55. Dostupné na: http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2012/maj/55.pdf

BADÍN, Michal: Milan Vároš. In: Slovenské národné noviny, roč. 21 (25), č. 4 (2010), s. 5.

ČOMAJ, Ján: Stopár národných hodnôt. In: Slovensko, roč. XXXII, č. 1 (2010), s. 34 – 35.

Prezident SR ocenil spisovateľa. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXIII, č.1 – 2 (2010), s. 2.

BÁBIK, Ján – VÁROŠ, Milan: Hľadač stratených pokladov (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 23. 4. 2008, č. 9, s. 12.

ONDREJOVIČ, Slavomír: Milan Vároš: Stratené slovenské poklady 1, 2. In: Knižná revue, roč. XVIII, 27. 2. 2008, č. 5, s. 3.

KRÚTKY, Peter: Stratené slovenské poklady osudy našich umeleckých diel a pamiatok (najmä v maďarských múzeách a galériách) (2). In: Verejná správa. Roč. 63, č. 2 (2008), s. 30.

PETRÁŠ, Milan: Dve neobyčajné monografie. In: Múzeum, roč. LIV, č. 4 (2008), s. 52.

CHRENKOVÁ, Edita: Lásky Ludwiga van Beethovena. In: Slovenské pohľady, roč. IV.+123., č. 6 (2007), s. 129 – 131.

SZABÓ, Ivan: Cena KLF za rok 2006. In: Rak, roč. XII, č. 7 (2007), s. 53.

SZABÓ, Ivan: Prvý a medzi prvými je posledný. Autor Stratených slovenských pokladov má sedemdesiat. In: Slovenské pohľady, roč. IV.+123., č. 3 (2007), s. 128 – 131.

Cenu ministra kultúry SR za rok 2007... In: Knižná revue, roč. XVIII, č. 16 – 17 (2008)

BLAHA, Anton: Trochu ináč ako Vlado Mináč. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXI, č. 15 – 16 (2008), s. 3.

BLAHA, Anton: Potrebujeme šľachtu a vlastenectvo?  In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XX, č. 17 – 18 (2007), s. 4.

MARKUŠ, Jozef: Bez pokladov, za pokladmi a s pokladmi. Slovenské pohľady, roč. IV.+123., č. 4 (2007), s. 146 – 148.

Cena KLF za rok 2007. In: Rak, roč. XIV, č. 1 (2009), s. 52.

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Záhady Nesmrteľnej milenky In: Hudobný život, roč. XXXIX, č. 11 (2007), s. 39.

KALNÝ, Slavo: Páni novinári II, Slovenský syndikát novinárov, 2006.

Ceny Vojtecha Zamarovského 2005. In: Rak , roč. XI, č. 2 (2006), s. 48.

SUBALLYOVÁ, Ľubica – VÁROŠ, Milan: Zaujali ma poklady s dramatickými osudmi (Rozhovor s publicistom a spisovateľom literatúry faktu Milanom Várošom). In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 3. 2003, č. 5, s. 12.

BÁBIK, Ján: Milan Vároš: Vraky plné pokladov. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 1.

ŠAH: Milan Vároš – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 158.

BALÁK, Štefan: Putovanie za krajanmi. Milan Vároš vypátral zabudnutých Slovákov na celom svete. In: Slovenská republika, roč. 6, č. 16 (21.1.1998), s. 10.

MATIS, Martin: Iba človek s chuťou do života môže byť úspešný. Za objavovanie faktov sa novinár môže dostať do encyklopédie. In: Život, roč. 47, č. 14 (1997), s. 20 – 21.

APFEL, Viliam: Tajomstvo, ktoré znepokojuje: Posledný let generála Štefánika po druhý raz. In: Slovenská republika, roč. 2, č. 59 (11. 3. 1995), s. 5.

-ob-: Bestseller literatúry faktu : O knihe Milana Vároša Osudy zlatých pokladov. In: Sloboda, roč. XLV, č. 18 (1990), s. 4.