Milan Záleta

1. 3. 1948
Sabinov
Žáner:
próza, rozhlasová tvorba