Milan Záleta

1. 3. 1948
Sabinov
Žáner:
próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Milan Záleta – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 159.

ŠAH: Milan Záleta – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 159.

ŠAH: Milan Záleta — 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 159.