Milan Zelinka photo 1

Milan Zelinka

22. 3. 1942
Igram
Žáner:
esej, próza

Výberová bibliografia

ŠPAČEK, Jozef: Čaro krátkej prózy. (MIlan Zelinka: Slzy bieleho úhora). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXV, 14. 9. 2022, č. 27 – 28, s. 12.

VALCEROVÁ, Hana: K osemdesiatke MIlana Zelinku. In: Tvorba, roč. XXXII. (XXXXI.) č. 1 – 2 2022, s. 62– 64.

ČÚZY, Ladislav: Neblahé skutočnosti (Milan Zelinka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 3, s. 130 – 131.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Prekvapujúce súvoslosti. (Milan Zelinka: Neblahé skutočnosti). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXV, 19. 1. 2022, č. 1 – 2, s. 16.

ŠPAČEK, Jozef: Isté akordy. (Milan Zelinka: Neblahé skutočnosti). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXV, 19. 1. 2022, č. 1 – 2, s. 16.

PERNÝ, Lukáš: Ako písať eseje atraktívne alebo "Slovenský Widmer" Milan Zelinka (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života. Roky 1996 – 2016). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 11. 2020, č. 41 – 42, s. 16.

(Zdroj: www.books.sk; LIC, in: www.litcentrum.sk): Milan Zelinka (*22. marca 1942...) – o autorovi + M. Zelinka: Neblahé skutočnosti. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 11. 2020, č. 41 – 42, s. 14 – 15.

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2019. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov. Esejistika a literárna veda: Cena Alexandra Matuška za esejistiku (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 12.

KENDA, Milan: Knižný inkubátor myšlienok (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 3. 2020, č. 11 – 12, s. 12.

ČÚZY, Ladislav: Zelinka neprekvapuje, ale čitateľov si opäť nájde (Milan Zelinka: Blízke diaľavy). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 8, s. 93 – 94.

FARKAŠOVÁ, Etela: Ako by sme mohli/mali žiť (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 11. 2019, č. 39 – 40, s. 13.

ŠPAČEK, Jozef: Milan Zelinka: Blízke diaľavy (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 105 – 107.

ŠIMKULIČ, Marián: Po blízkych diaľavách (V rámci stretnutí s literátmi – Humenné). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 2.

ŠPAČEK, Jozef: Rozpätie pravdy a omylu (Pavol Dinka – Petr Žanatovský: Slovensko-české česko-slovenské necenzurované eseje a úvahy. Satirické verše Milan Zelinka). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 3. 2019, č. 11 – 12, s. 12.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Nazeranie do ľudskej duše (Milan Zelinka: Blízke diaľavy). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12.

(dt): Dizertačné práce (Lenka Macsaliová: Pseudohistorizmus v slovenskej próze od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia v tvorbe J. Lenču, R. Slobodu, M. Zelinku, P. Jaroša a P. Vilikovského). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 425.

ŠAH: Redakčná rada rozhodla o výročných cenách (Cena za celoživotné dielo: Milan Zelinka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 156.

ŠIMKULIČ, Marián: Až pri robote sme sa začali spoznávať. So spisovateľom M. Zelinkom o tom, ako sa stal pristašom. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, č. 7 – 8, s. 11.

Autor neuved.: Milan Zelinka (*1942). In: Romboid, roč.LII (2017), č. 3 – 4, s. 12.

ŠAH: Milan Zelinka – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 158 – 159.

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 15.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Milan Zelinka: Frajlenka Hallóška (Recenzia). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 19. 2. 2014, č. 4, s. 4.

KENDRA, Milan: Posolstvo z vinkľovej chyže. In: Rak, 2014, roč. 19, č. 2, s. 32 – 37.

HOCHEL, Igor: O frajlenke, ktorá nebola veľmi frajerská. (Milan Zelinka: Frajlenka Hollóška – recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 111 – 112.

ČÚZY, Ladislav: Milan Zelinka? Frajlenka Hollóška. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 120 – 121.

-r-: Zápisky z festivalu. In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 2.

TYLKOVÁ, Veronika: Pristaš. In: BOOK.REVIEW.SK, 20. 10. 2013, [online], dostupné na http://book.review.sk/recenzie/pristas.

KRŠIAKOVÁ, Janka: Anasoft Litera: 2013 – Milan Zelinka. In: ina[k] central european magazine, 3. 6. 2013, [online], dostupné na: www.inaque.sk/sk/clanky/books/fiction/anasoft_litera_2013_milan_zelinka 

CSIBA, Karol: Dráždivé chute slovenskej prózy (Slovenská próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 16.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Nostalgia s humorom (Milan Zelinka: Pristaš). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 4.

CSIBA, Karol: Fragmenty slovenskej prózy 2011 (25 887 znakov o pôvodnej literatúre). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.15.

MIŠÁK, Peter: Milan Zelinka: Rudenko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 126 – 127.

ŠAH: Milan Zelinka – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 160.

KENDRA, Milan: Milan Zelinka: Pristaš. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 20 – 33.

MIHALKOVÁ, Gabriela – ZELINKA, Milan: Prozaik rovnováhy (Rozhovor). In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 9, s. 3 – 11.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Spomínanie s nostalgiou (Milan Zelinka: Rudenko). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 7. 12. 2011,  č. 25, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

Redakcia: Cena cien za rok 2007 (Viliam Klimáček, Milan Zelinka, Koloman Kertész Bagala, Martin Chovanec). Rozhovor. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 9, s. 42 – 43.

JACHYMOVÁ, Ivana – ZELINKA, Milan: Odpovedá príbehmi (Rozhovor). In: Knižná revue,  roč. XIX, 11. 11. 2009, č. 23, s. 12.

SVETOŇ, Ľuboš: Pár neubližujúcich slov (Milan Zelinka: Ten nevyspytateľný svet). Recenzia. In: Knižná revue,  roč. XIX, 11. 11. 2009, č. 23, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ČÚZY, Ladislav: Návrat ku koreňom. Milan Zelinka: Teta Anula. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 128 – 129.

HALVONÍK, Alexander: Milan Zelinka: Teta Anula. In: Knižná revue, roč. XVII, 19. 12. 2007, č. 26. s. 1.

ČÚZY, Ladislav: Život sa trochu zmenil. Milan Zelinka: Príbehy z Karpát. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 103 – 104.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

HALVONÍK, Alexander: Návrat vážneho humoristu (Milan Zelinka: Príbehy z Karpát).In: Knižná revue, roč. XVI, 1. 2. 2006, č. 3, s. 5.

ČÚZY, L.: Milan Zelinka. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠAH: Mialn Zelinka – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 158.

VÁLEK, I.: Milan Zelinka. In: Slovenské národné noviny, 13 (17), 2002, č. 10.

-red- – ZELINKA, Milan: Anketa nekaždodenná, lebo koncostoročná. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 5, 9 – 10.

ČÚZY, L.: Zelinkov návrat k východiskám. In: Kultúrny život, 1992, č. 24.

SULÍK, I.: Zelinkovo za a proti. In: Milan Zelinka: Smädné srdce (a tušená krajina). Bratislava: Smena 1990.

HALVONÍK, A.: Na hrane satiry. In: Nové slovo, 27, 1985, č. 42.

HALVONÍK, A.: Milan Zelinka: Belasé ráno. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 10.

PETRAŠKO, Ľ.: Nenaplnené čitateľské očakávanie. In: Nové slovo, 21, 1979, č. 29.

RAKÚS, S: Próza Milana Zelinku. In: Nové obzory, 15, 1973, s. 191 – 196.

NOGE, J.: Kritické komentáre. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1974, s. 159 – 163.