Milica Miadoková

2. 6. 1928
Montreal (PQ Kanada)
Krajina:
Slovensko
Doc. RNDr. Milica Miadoková, CSc. študovala na Prírodovedeckej fakulte  UK v Bratislave. Pôsobila na Katedre fyzikálnej chémie PriF UK. Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje aj literárnej tvorbe. V roku 2013 jej vyšla kniha Dedina môjho detstva, roku 2014 básne Chvenie duše v prúde času. Roku 2015 Spomienky na vojnu. Čítať ďalej