Milka Zimková photo 2

Milka Zimková

1. 8. 1951
Okružná
Žáner:
dráma, esej, próza, publicistika, scenáristika, iné, literatúra faktu

Autor o sebe

O človeku, ktorý mal šťastie na dosah ruky, a naraz ho stratil, sa v okolí Prešova hovorí, že pasie kone na betóne. Čerpať a splácať daň je možné len z toho, čo dôverne poznáme, samopašne sa smiať a potichu plakať len s tými, ktorí sú nám najbližší. Stála som v spoločnosti marockého režiséra Ben Barku s jeho tlmočníkom Izakom. Ben Barka z rozvojovej krajiny perfektne hovoril po anglicky a ja, zo srdca vyspelej Európy, ani slovo. Učili sme sa len po rusky, už od tretieho ročníka základnej školy. Ale dnes som tomu rada. Ruský jazyk je krásny. Až teraz na staré kolená som sa dala na anglické školy. Viem, že podobné stretnutia na filmových festivaloch mi už nehrozia, ale čo na tom? Jedna moja známa na konto mojej oneskorenej usilovnosti poznamenala: „To ci budze platne akurat tak jak bajuz v rici.“

Pra(v)divosť slova. Nad čím premýšľa a na čom pracuje Milka Zimková. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 11.