Milka Zimková photo 2

Milka Zimková

1. 8. 1951
Okružná
—  30. 5. 2023
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, próza, publicistika, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

BLAHA, Anton: "Bez roboti nevitrimem". Rozhovor s herečkou, prozaičkou a scenáristkou Milkou Zimkovou. In: Literárny týždenník, roč. XXXV, 19. 1. 2022, č. 1 – 2, s. 11 – 13.

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2018. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (Milka Zimková: Nerieš to). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 18. 9. 2019, č. 31 – 32, s. 12.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Milka Zimková: Nerieš to). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 12.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. (Gabriela Rothmayerová – Milka Zimková: Dve v tom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  125.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

MRÁZ, Peter: Po vlaku aj do postele (Milka Zimková: InterCity). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 3. 2010, č. 6, s. 5.

ŤAPAJOVÁ, Elena – ZIMKOVÁ, Milka: Ako vonia slovo (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 2. 2009, č. 3, s. 12.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ŠAH: Milka Zimková – 55. (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 318.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MACHALA, L.: Milka Zimková. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

FARKAŠOVÁ, Etela: Portrét herečky, spisovateľky, ženy (Anton Kret – Milka Zimková: NO a TO! alebo Sama so všetkými). In: Knižná revue, roč. XIII, 10. 12.  2003, č. 25 – 26, s.13.

ŠAH: Milka Zimková. (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 317.

BÁTOROVÁ, M.: Milka Zimková: Bez slov. In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 23.

ČIERNA, M.: Írečitá aj bez nárečia (Milka Zimková: Bez slov). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 26.

ČÚZY, L.: Ťažko vymyslieť niečo nové (Milka Zimková: Bez slov). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 2, 2000, č. 26.

FARKAŠOVÁ, E.: Milka Zimková: Bez slov. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. X, 26. 4. 2000, č. 9, s. 1.

GRUPAČ, M.: Bez (zbytočných) slov (Milka Zimková: Bez slov). In: Slovenské pohľady, roč. IX. + 116, 2000, č. 7 – 8.

HRON, M.: Na rozpakách (Milka Zimková: Bez slov). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 7 – 8.

KOBOŠOVÁ, L.: Šarišanka počúva a spomína (Milka Zimková: Bez slov). In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 10.

ŠIKULA, B. – BODACZ, B.: Skrytá galéria. In: Generačné portréty 2. Bratislava NLC 1998, s. 221 – 238.

BODACZ, B.: Korenie zo Šariša. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 6.

KRET, A.: Milka Zimková a jej monodramatické divadlo. In: Teatro, 3, 1997, č. 1.

ŠIKULA, B.: Priviate vetrom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 6.

SOUČKOVÁ, M.: Iba odvaha nestačí. In: Romboid, 30, 1995, č. 8.

MIKULA, V.: Literárne observatórium. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1989, s. 191 – 194.

KOTIÁN, R.: Potvrdenie predstavy (Milka Zimková: No a čo). In: Nové slovo, 28, 1986, č. 17.

MIKULA, V.: Ö (Milka Zimková: No a čo). In: Romboid, 21, 1986, č. 6.

OKÁLI, D.: Boj Milky Zimkovej. In: Romboid, 21, 1986, č. 11.

ŠPAČEK, J.: Milka Zimková: Pásla kone na betóne. In: Romboid, 18, 1983, č. 4.

BLAHOVÁ, A. – ZIMKOVÁ, M.: Naše interview s Milkou Zimkovou. In: Nové slovo mladých, 4, 1981, č. 1.

ČERTÍK, J.: Všetko – len nie idyla (Milka Zimková: Pásla kone na betóne). In: Romboid, 16, 1981, č. 4.

LIBA, P.: Milka Zimková: Pásla kone na betóne. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 4.

BLAHOVÁ, A.: Knižka o citoch bez sentimentality (Milka Zimková: Pásla kone na betóne). In: Nové slovo mladých, 3, 1980, č. 11.