Miloš Ferko photo 1

Miloš Ferko

18. 4. 1974
Spišská Nová Ves
Žáner:
esej, literárna veda, pre deti a mládež, próza, iné

Životopis autora

Miloš FERKO sa narodil 18. apríla 1974 v Spišskej Novej Vsi, detstvo prežil v rodnom meste. Tu absolvoval aj gymnaziálne štúdiá. V rokoch 1992 – 1997 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk – história. V rokoch 1997 – 2000 pôsobil ako doktorand na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (odbor literárna história, dejiny romantizmu). Doktorandské štúdium ukončil rigoróznou skúškou v septembri roku 2004. Medzičasom pôsobil ako učiteľ v základných školách v Bratislave a ako externý redaktor v časopise Historická revue (2001 – 2002), ako asistent na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave (2002 – 2003), neskôr (2004 – 2005) pracoval ako pomocný sociálny pracovník v Katolíckej charite, ako lexikograf v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra (2005 – 2008), v Národnom inštitúte slovenského jazyka a literatúry Matice slovenskej, pôsobil aj ako literárny redaktor detských časopisov Zornička a Včielka.