Miloš Ferko photo 1
Foto © Peter Procházka

Miloš Ferko

18. 4. 1974
Spišská Nová Ves
Žáner:
esej, literárna veda, pre deti a mládež, próza, iné
Miloš FERKO sa narodil 18. apríla 1974 v Spišskej Novej Vsi, detstvo prežil v rodnom meste. Tu absolvoval aj gymnaziálne štúdiá. V rokoch 1992 – 1997 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk – história. V rokoch 1997 – 2000 pôsobil ako doktorand na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (odbor literárna história, dejiny romantizmu). Doktorandské štúdium ukončil rigoróznou skúškou v septembri roku 2004. Medzičasom pôsobil ako učiteľ v základných školách v Bratislave a ako externý redaktor… Čítať ďalej

Stránky